Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE

Kurzem Vás provede Ing. Pavel Peroutka - nezávislý konzultant pro obor VaK, vykonává funkci technického auditora při Mze ČR, působí rovněž jako soudní znalec pro ekonomiku se specializací na cenotvorbu v oboru VaK

Základní info

Program semináře:
* Základní cenové předpisy pro obor vodovodů a kanalizací (dále jen VaK)
* Cenový výměr pro roky 2022 – 2026
- Výpočet zisku
- Meziroční nárůst zisku
- Výpočet nájemného
- Kalkulace cen pro vodné a stočné (plánová kalkulace, vyrovnávací kalkulace)
- Vyrovnání
* Sjednávání cen pro vodné a stočné (vzorový text odsouhlasený MF ČR)
* Formy ceny – jednosložková a dvojsložková
* Dotace k cenám (vč. vztahu k DPH) x finanční vyrovnání
* Závazné pokyny pro tvorbu kalkulací (odkaz na vyhlášku č. 428/2001 Sb.)
* Porovnání cen pro vodné a stočné
* Ceny vody předané pitné a ceny vody odpadní převzaté
* Areálové vodovody a kanalizace
* Ekonomické údaje pro VÚME a VÚPE
* Ceny za nadstandartní „znečištění“ – diferencované stočné
* Ceny za čištění zvláštních odpadních vod – bezodtokové jímky
* Výnosy z prodeje elektrické energie včetně zeleného bonusu
* Ekonomické údaje pro vykazování obnovy – tvorba a čerpání
* Metodické pokyny pro zpracování PFO a oceňování majetku pro VÚME
* Účtování tvorby a čerpání prostředků na obnovu
* Zpoplatnění srážkových vod
* Průkaznost tvorby a čerpání nájemného, odpisů a zisku
* Služebnosti, GIS a generely z pohledu cenového a daňového
* Specifika v cenotvorbě u projektů spolufinancovaných z OPŽP (finanční analýza, finanční nástroje, zjednodušený finanční model, koncesní řízení v OPŽP, ex-post monitoring)
* Nálezy při cenových kontrolách – nejčastější chyby
* Poznatky z kontrol regulačního odboru MZe ČR
* Neoprávněný majetkový prospěch
* Opravy a údržba přípojek – provozní, cenové, účetní a daňové hledisko
* Hrazení oprav a údržby v oddílném systému provozování
* Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků – prosíme účastníky o včasné zaslání dotazů (na adresu: info@bovapolygon.cz) tak, aby odpovědi na ně mohly být zapracovány do prezentace

Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE

Vybraný termín:

14.10.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
1892 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.