Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně i ve vztahu k umělé inteligenci, blockhainu, licencím a poskytování digitálního obsahu - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Irena Holcová - advokátka se specializací zejména na autorské právo - i ve vztahu k oblasti IT, působící též jako odborná asistentka Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK, publikuje v oboru autorského práva (zejména komentář Autorský zákon a předpisy související, Komentář k novému občanskému zákoníku - část Licence), podílela se aktivně též na přípravě autorského zákona a jeho novel a přípravě úpravy licence v novém občanském zákoníku. Obdržela ocenění Právník roku 2015 pro právo duševního vlastnictví.

Základní info

Obsahové zaměření:
* Úvod do problematiky autorského práva
* Transpoziční novely autorského zákona a občanského zákoníku (zejména právo vydavatelů tiskových publikací, užití díla poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online, změny v úpravě licence a smlouva o poskytování digitálního obsahu)
* Základní výklad pro orientaci v tématu:
- Autorské dílo, vznik, obsah a trvání práva autorského
- Užití díla a licence (licenční smlouva) podle občanského zákoníku
- Zaměstnanecká díla
- Související aktuální otázky autorského práva
- Diskuze

Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně i ve vztahu k umělé inteligenci, blockhainu, licencím a poskytování digitálního obsahu - ON-LINE

Vybraný termín:

13.11.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.