ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - vznik pracovního poměru a pracovní podmínky

Kurzem Vás provede Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. - lektor, konzultant na pracovněprávní vztahy a HR, profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze a v Brně. Na vysoké škole CEVRO Institut je garantem nové studijní specializace "Pracovněprávní vztahy a personální řízení". Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakční rady mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikací v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných personálním vztahům. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů a dále jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo

Základní info

Program semináře:
* Vznik pracovního poměru
* Výběrová řízení
* Uzavírání pracovních smluv
* Převedení a přeložení zaměstnance
* Pracovní cesty
* Pracovní doba
* Doby odpočinku
* Dovolená
* Odměňování mzdou a platem
* Překážky v práci a náhrady při nich
* Legislativní aktuality, poznatky z praxe
* Diskuze, řešení modelových situací

ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - vznik pracovního poměru a pracovní podmínky

Vybraný termín:

5.11.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.