Smlouva o výkonu funkce, souběhy a odměňování manažerů (nejen) pohledem judikatury

 • Lektor

 • Popis
  JUDr. Petr Šuk - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1
 • Termín

 • Termín zahájení:
  21.1.2020
 • Termín ukončení:
  21.1.2020
 • Od – do:
  21.01.2020; 9.00 - cca 13.00
 • Doba trvání:
  1 den
 • Informace

 • Informace pro účastníky
 • Cena *

 • Cena:
  2305 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Smlouva o výkonu funkce, souběhy a odměňování manažerů (nejen) pohledem judikatury

Seminář se zaměří zejména na
* smlouvu o výkonu funkce
- právní režim, svoboda při volbě právního režimu a její limity
- důsledky podřízení smlouvy režimu zákoníku práce
- důsledky uzavření souběžné pracovní smlouvy na činnosti spadající do výkonu funkce člena statutárního orgánu
- důsledky uzavření souběžné pracovní smlouvy na výkon jiných činností
- rozlišení činností, které spadají do působnosti statutárního orgánu, a ostatních činností (hranice obchodního vedení), zejména ve světle aktuální judikatury
- forma smlouvy
- (možný) obsah smlouvy
- uzavření a schválení smlouvy (včetně tzv. „vzorových“ smluv)
- důsledky neuzavření smlouvy, její neplatnosti či jejího neschválení
- smlouva o výkonu funkce v případě, že členem orgánu je právnická osoba, a vztah této právnické osoby a jejího zástupce podle § 154 o. z.
* odměňování členů statutárního orgánu
- složky odměňování, odlišení odměny od jiných plnění (zejména náhrady nákladů)
- přiznání odměn neupravených ve smlouvě o výkonu funkce,
- bezplatnost výkonu funkce dle § 59 odst. 3 z. o. k.
- obvyklá odměna dle § 59 odst. 4 z. o. k. a předpoklady vzniku nároku na tuto odměnu
- neposkytnutí plnění dle § 61 odst. 2 z. o. k.
- schvalování mzdy dle § 61 odst. 3 z. o. k. a důsledky jejího neschválení
- povinnost vracet poskytnutá plnění dle § 62 z. o. k.
Objednat účast na kurzu - Smlouva o výkonu funkce, souběhy a odměňování manažerů (nejen) pohledem judikatury
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.