Řízení rozsáhlých projektů

  • Místo konání

  • Region:
    Praha
  • Adresa:
    Trask solutions s.r.o. Budějovická alej Antala Staška 2027/79 140 00 Praha 4

Popis kurzu Řízení rozsáhlých projektů

Během tohoto dvoudenního kurzu se účastníci seznámí se základnimi praktikami a mechanismy pro řízení rozsáhlých projektů, s jejich nejčastějšími riziky, s mechanismy a technikami pro jejich identifikaci, ale také s postupy pro jejich prevenci či eliminaci. Zvýšená pozornost bude věnována zejména oblasti řízení rizik, změn a zdrojů stejně, jako nejlepším doporučením, jak realizovat rozsáhlé projekty s využitím vhodných metodik.


Obsah kurzu:
Specifika rozsáhlých projektů
Rizika velkých projektů, jejich identifikace a řízení
Řídící procesy a jejich specifika v rozsáhlých projektech:
* Zahájení projektu;
* Iniciace projektu;
* Řízení projektu;
* Kontroly;
* Řízení dodávky produktu;
* Řízení etap / fází projektu a jeho směrování;
* Uzavírání projektu;
* Plánování.
Řízení změn a vazby na podpůrné procesy
Využívání a práce s lidskými zdroji


Komu je kurz určen:
* střednímu a nižšímu managementu podnikových útvarů;
* pracovníkům organizace ICT;
* projektovým vedoucím;
* pracovníkům odpovědným za plánování strategie a rozvoje ICT;
* pracovníkům odpovědným za řízení kvality a rizik;
* projektovým vedoucích angažovaných na rozsahlých projektech.
Na konci tohoto kurzu by měli mít účastníci znalost specifik a charakteristik rozsáhlých projektů, měli by umět aplikovat podpůrné metody jak identifikovat rizika spojená s takovými projekty i jak výskytu či realizaci daného rizika zamezit. Vedle těchto znalostí si účastníci osvojí i návyky pro řízení a práci rozsáhlých teamů v podmínkách rozsáhlých projektů či praktiky pro odpovídající realizaci změn.


Požadavky na předchozí znalosti: min. v rozsahu kurzu PM_B_2006
Objednat účast na kurzu - Řízení rozsáhlých projektů
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.