Řízení rozsáhlých projektů

kurz

Základní info

Během tohoto dvoudenního kurzu se účastníci seznámí se základnimi praktikami a mechanismy pro řízení rozsáhlých projektů, s jejich nejčastějšími riziky, s mechanismy a technikami pro jejich identifikaci, ale také s postupy pro jejich prevenci či eliminaci. Zvýšená pozornost bude věnována zejména oblasti řízení rizik, změn a zdrojů stejně, jako nejlepším doporučením, jak realizovat rozsáhlé projekty s využitím vhodných metodik.


Obsah kurzu:
Specifika rozsáhlých projektů
Rizika velkých projektů, jejich identifikace a řízení
Řídící procesy a jejich specifika v rozsáhlých projektech:
* Zahájení projektu;
* Iniciace projektu;
* Řízení projektu;
* Kontroly;
* Řízení dodávky produktu;
* Řízení etap / fází projektu a jeho směrování;
* Uzavírání projektu;
* Plánování.
Řízení změn a vazby na podpůrné procesy
Využívání a práce s lidskými zdroji


Komu je kurz určen:
* střednímu a nižšímu managementu podnikových útvarů;
* pracovníkům organizace ICT;
* projektovým vedoucím;
* pracovníkům odpovědným za plánování strategie a rozvoje ICT;
* pracovníkům odpovědným za řízení kvality a rizik;
* projektovým vedoucích angažovaných na rozsahlých projektech.
Na konci tohoto kurzu by měli mít účastníci znalost specifik a charakteristik rozsáhlých projektů, měli by umět aplikovat podpůrné metody jak identifikovat rizika spojená s takovými projekty i jak výskytu či realizaci daného rizika zamezit. Vedle těchto znalostí si účastníci osvojí i návyky pro řízení a práci rozsáhlých teamů v podmínkách rozsáhlých projektů či praktiky pro odpovídající realizaci změn.


Požadavky na předchozí znalosti: min. v rozsahu kurzu PM_B_2006

Řízení rozsáhlých projektů

Vybraný termín:

 Praha

Cena
dle aktuálního ceníku

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.