Microsoft Access - VBA

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Blanická 16, Praha 2 - Vinohrady
 • Termín

 • Termín zahájení:
  9.12.2019
 • Termín ukončení:
  10.12.2019
 • Od – do:
  9. 12. - 10. 12. 2019 - 8:30-14:00
 • Doba trvání:
  2 dny
 • Cena *

 • Cena:
  3750 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Microsoft Access - VBA

Určeno pro

Tento dvoudenní kurz seznamuje účastníky s principy objektově orientovaného programování v jazyce Microsoft Visual Basic v prostředí aplikace Microsoft Access. Kurz je určen uchazečům bez předchozí znalosti VBA. Účastníci kurzu se seznámí se syntaxí jazyka, tvorbou formulářů a sestav, naučí se ladit program, zachytávat chybové stavy a využívat vestavěné funkce VBA.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Terminologie

Pojmy třída, objekt, metoda, vlastnost

 • Popis a úprava prostředí pro vytváření kódu v jazyce VBA

Kde jsou programy uloženy

Spouštění programu - Obsluha událostí

Události Formulářů, události sestav

Práce s nápovědou

 • Základní zásady programování v jazyce VBA

Způsob zápisu procedur

Komentáře

Proměnné a konstanty – deklarace, viditelnost

Načítání hodnot z textových polí formulářů do proměnné

Základní odkazy na prvky

Vestavěná dialogová okna

Podmínky, cykly

Objektové proměnné

Funkce

 • Popis objektového modelu MS Access

Objekt Application

Objekt CurrentProject, CurrentData, CurrentDB

Objekt QueryDefs, TableDefs,

Objekt AllTables, AllQueries, AllForms

AccessObject

Objekt Fields, Field, TextBox, ComboBox

Objekt DoCmd

 • Formulář s více podformuláři
 • Ovládací prvek Combo Box a List Box
 • Objekt DoCMD
 • Základy SQL

Příkaz Select

Vytvářecí dotazy

Přidávací dotazy

Aktualizační dotazy

Odstraňovací dotazy

 • Princip přístupu k datům s využitím knihovny ADO

Objektový model

Objekt Connection

Objekt Recordset

Objekt Fields

Objekt Command

 • Práce s daty v aktuální databázi
 • Práce s daty v externí databázi
 • Spouštění dotazů

Spuštění libovolného SQL dotazu v databázi

Spouštění akčních dotazů

 • Formuláře

Vytvoření úvodní obrazovky

Vytvoření hlavní obrazovky

Nevázané formuláře

Vyhledávací formuláře

Spouštění dotazů a sestav z formulářů

Synchronizované formuláře

 • Sestavy

Formátování sestav

Přistupování k vlastnostem sestav pomocí VBA

 • Spolupráce s MS Office

Ovládání MS Wordu z MS Accessu

Ovládání MS Excelu z MS Accessu

Ovládání MS Accessu z MS Accessu

Dělka kurzu

2 dny (12 vyučovacích hodin)

Předpoklady

Pro úspěšné absolvování je doporučené absolvování kurzů ACC-1, ACC-2 a Excel VBA-1. Není potřeba absolvovat kurz ACC-3 Makra.
Objednat účast na kurzu - Microsoft Access - VBA
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.