Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Microsoft Access - VBA

Základní info

Určeno pro

Tento dvoudenní kurz seznamuje účastníky s principy objektově orientovaného programování v jazyce Microsoft Visual Basic v prostředí aplikace Microsoft Access. Kurz je určen uchazečům bez předchozí znalosti VBA. Účastníci kurzu se seznámí se syntaxí jazyka, tvorbou formulářů a sestav, naučí se ladit program, zachytávat chybové stavy a využívat vestavěné funkce VBA.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Terminologie

Pojmy třída, objekt, metoda, vlastnost

 • Popis a úprava prostředí pro vytváření kódu v jazyce VBA

Kde jsou programy uloženy

Spouštění programu - Obsluha událostí

Události Formulářů, události sestav

Práce s nápovědou

 • Základní zásady programování v jazyce VBA

Způsob zápisu procedur

Komentáře

Proměnné a konstanty – deklarace, viditelnost

Načítání hodnot z textových polí formulářů do proměnné

Základní odkazy na prvky

Vestavěná dialogová okna

Podmínky, cykly

Objektové proměnné

Funkce

 • Popis objektového modelu MS Access

Objekt Application

Objekt CurrentProject, CurrentData, CurrentDB

Objekt QueryDefs, TableDefs,

Objekt AllTables, AllQueries, AllForms

AccessObject

Objekt Fields, Field, TextBox, ComboBox

Objekt DoCmd

 • Formulář s více podformuláři
 • Ovládací prvek Combo Box a List Box
 • Objekt DoCMD
 • Základy SQL

Příkaz Select

Vytvářecí dotazy

Přidávací dotazy

Aktualizační dotazy

Odstraňovací dotazy

 • Princip přístupu k datům s využitím knihovny ADO

Objektový model

Objekt Connection

Objekt Recordset

Objekt Fields

Objekt Command

 • Práce s daty v aktuální databázi
 • Práce s daty v externí databázi
 • Spouštění dotazů

Spuštění libovolného SQL dotazu v databázi

Spouštění akčních dotazů

 • Formuláře

Vytvoření úvodní obrazovky

Vytvoření hlavní obrazovky

Nevázané formuláře

Vyhledávací formuláře

Spouštění dotazů a sestav z formulářů

Synchronizované formuláře

 • Sestavy

Formátování sestav

Přistupování k vlastnostem sestav pomocí VBA

 • Spolupráce s MS Office

Ovládání MS Wordu z MS Accessu

Ovládání MS Excelu z MS Accessu

Ovládání MS Accessu z MS Accessu

Dělka kurzu

2 dny (12 vyučovacích hodin)

Předpoklady

Pro úspěšné absolvování je doporučené absolvování kurzů ACC-1, ACC-2 a Excel VBA-1. Není potřeba absolvovat kurz ACC-3 Makra.

Microsoft Access - VBA

Vybraný termín:

9.12.2019 –  10.12.2019  Praha

Cena
3750 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.