Management organizací

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  660676
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8-Libeň
 • Cena *

 • Cena:
  26500 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu Management organizací

Výuka ve studijním oboru „Management organizací“ je zaměřena na výchovu manažerů, schopných zajistit účelné a efektivní fungování té oblasti činnosti v organizaci, za jejíž výsledky nesou osobní odpovědnost. Struktura studijního plánu v tomto oboru vychází ze základního pojetí kořene pojmu, který je součástí názvu oboru – management. Tím je anglické sloveso „to manage“, což v překladu znamená „zajistit, aby věci fungovaly“. Studijní obor vede k vytvoření znalostní a dovednostní základny, která absolventům umožní kreativní a přitom účinné manažerské působení na jednotlivé funkce společensko-ekonomického systému organizace.

Proces managementu je představen jako soubor metodologických zásad určujících provádění jeho základních složek: plánování, organizování, kontroly a řízení i vedení pracovníků v zájmu zajištění vysoké produktivity využívání všech zdrojů, kterými organizace pro účely svého působení (fungování) disponuje, přičemž základním cílem je vytváření zisku (přebytku). Vede studenta k systémovému přístupu, schopnosti vyhodnotit dané situace a i na nepředvídané události dokázat spolehlivě a pohotově reagovat.

* Forma studia prezenční - standardní délka studia 3 roky
* Forma studia kombinovaná - délka studia 3,5 roku
* Absolventům je udělen akademický titul "bakalář" ve zkratce "Bc."
* Školné - 26.500 Kč za semestr