Management organizací

kurz

Základní info

Výuka ve studijním oboru „Management organizací“ je zaměřena na výchovu manažerů, schopných zajistit účelné a efektivní fungování té oblasti činnosti v organizaci, za jejíž výsledky nesou osobní odpovědnost. Struktura studijního plánu v tomto oboru vychází ze základního pojetí kořene pojmu, který je součástí názvu oboru – management. Tím je anglické sloveso „to manage“, což v překladu znamená „zajistit, aby věci fungovaly“. Studijní obor vede k vytvoření znalostní a dovednostní základny, která absolventům umožní kreativní a přitom účinné manažerské působení na jednotlivé funkce společensko-ekonomického systému organizace.

Proces managementu je představen jako soubor metodologických zásad určujících provádění jeho základních složek: plánování, organizování, kontroly a řízení i vedení pracovníků v zájmu zajištění vysoké produktivity využívání všech zdrojů, kterými organizace pro účely svého působení (fungování) disponuje, přičemž základním cílem je vytváření zisku (přebytku). Vede studenta k systémovému přístupu, schopnosti vyhodnotit dané situace a i na nepředvídané události dokázat spolehlivě a pohotově reagovat.

* Forma studia prezenční - standardní délka studia 3 roky
* Forma studia kombinovaná - délka studia 3,5 roku
* Absolventům je udělen akademický titul "bakalář" ve zkratce "Bc."
* Školné - 26.500 Kč za semestr

Management organizací

Vybraný termín:

 Praha

Cena
26500 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.