EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:

Popis kurzu 1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA

aktuálně 2019

https://www.educity.cz/kurzy/praha/1-recnicka-skola-retorika-mluveny-projev-a-prace-s-hlasem-ko-s3666281

_____________________________________________________________

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA
TOP KURZ - 4 modulový projekt - přesvědčivý, kultivovaný a pohotový řečník - prezentující
Kód kurzu: RS-1115                 

URČENO#66ff00
pro ty, kterým záleží na přesvědčivosti, pohotovosti a srozumitelnosti vyjadřování, kultuře projevu a úrovni prezentace, tedy na profesionální kvalitě projevu a vystupování na veřejnosti a před klienty.

           Retorika

Komplexní 4 modulový projekt (10. ročník)
trénink rétoriky, práce s hlasem, komunikace, prezentačních a argumentačních dovedností, krizové komunikace a mediální trénink.

Verbální projev je společnou nezbytnou aktivitou nezávislou na profesi: určeno jak pro manažery  obchodu a  marketingu, pro top management firem, tiskové mluvčí a PR pracovníky, politiky, moderátory, prezentující, pedagogy, právníky a další osobnosti, které často vystupují  na veřejnosti či v médiích  při prezentaci sebe sama, firmy, projektu apod.

STRATEGIE AGENTURY
Nabídnout zájemcům o osobní rozvoj vysoce kvalitní, propracovaný a ucelený program pro rozvoj řečnických, komunikačních a prezentačních dovedností s prokazatelně vyšší efektivitou a úrovní vzdělávání, tzn. s vyšší přidanou hodnotou. 

TERMÍNY  aktuálně 2019  www.agentura-aha.cz

19.11.2015-30.03.2016

MODULY 1. Řečnické školy (info prolink)

Modul  Přesvědčivá argumentace a pohotová rétorika        19.-20.11.2015
Modul  Praktická rétorika                                                02.-03.12.2015
Modul  Prezentace – umění veřejného vystoupení              leden-únor 2016          
Modul  Mediální trénink                                                    březen 2016   

termíny modulů v r. 2016 budou upřesněny po dohodě se zájemci

Změna termínu vyhrazena.

Jednotlivé moduly lze absolvovat samostatně; pro vyšší efektivitu doporučujeme absolvovat všechny na sebe navazující moduly. 

VÝHODY modulové výuky:

 • komplexnost výuky - návaznost modulů s gradací nároků na dovednosti posluchače a postupné zafixování dovedností,
 • vyvážená a ověřená kvalita tréninků i lektorů,
 • individuální přístup v malé skupině (5 - 10 účastníků max.)
 • výsledkem je prokazatelně lepší dosažená úroveň dovedností
  u jednotlivých posluchačů,
 • další výhodou je příznivá cena celého projektu.

CÍL
Získat potřebné dovednosti a sebedůvěru pro kultivovaný, přesvědčivý, pohotový sebejistý mluvený projev na  profesionální úrovni, ať pro jakoukoli prezentaci či vystupování na veřejnosti.

FORMA
Projekt je složen ze  4 modulů = 7 dní tréninku  (56 vyuč. hodin, 2 denní tréninky 1x v měsíci). Tréninky na sebe tématicky, obsahově a logicky navazují s gradující náročností až k  simulovanému mediálnímu vystoupení pod vedením profesionálů v improvizovaném TV studiu (profi TV studio na vyžádání za příplatek). 

METODY
Interaktivní trénink s využitím moderované diskuse zaměřený na analýzu pro zlepšení mluvního projevu, komunikačních a prezentačních dovedností.  Praktický nácvik řeči s použitím řečových technik a cvičení, komunikační a prezentační vystupování s videotréninkem a rozborem: individuální doporučení pro každého účastníka kurzu (osobní plán rozvoje). Cvičení, audio a videotréninky, modelové situace, nahrávky na CD/DVD pro zpětnou vazbu a případné pozdější vyhodnocení osobních rozvojových plánů.

LEKTOŘI
Lektorský tým je složen z oborníků na řečnické, komunikační a prezentační dovednosti s  vlastní hereckou nebo moderátorskou praxí, VŠ pedagogů, mediálních expertů, tiskových mluvčí a PR specialistů, rozhlasových a televizních moderátorů (působí na DAMU, v České televizi,v Radiožurnálu Českého rozhlasu,  na VŠ, v divadle apod.).  

POSLUCHAČI
Intenzivní  trénink  probíhá  pro  vysokou  efektivitu výuky  s individuálním přístupem ke každému posluchači  v  malé  skupině  účastníků - do 10 osob.

MÍSTO KONÁNÍ
Školící centrum agentury AHA, metro C - Vyšehrad, Na Pankráci 30, Praha 4,
TV studio - Praha (na vyžádání).

CENA
29.000,- Kč bez DPHZvýhodněná cena při přihlášení na všechny moduly 27.500,- Kč
(resp. 33.275,- Kč vč. 21% DPH)

Pozn. Mediální trénink v TV studiu - na vyžádání za příplatek (podle počtu účastníků)

Objednat účast na kurzu - 1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.