1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA

Základní info

aktuálně 2019

https://www.educity.cz/kurzy/praha/1-recnicka-skola-retorika-mluveny-projev-a-prace-s-hlasem-ko-s3666281

_____________________________________________________________

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA
TOP KURZ - 4 modulový projekt - přesvědčivý, kultivovaný a pohotový řečník - prezentující
Kód kurzu: RS-1115                 

URČENO#66ff00
pro ty, kterým záleží na přesvědčivosti, pohotovosti a srozumitelnosti vyjadřování, kultuře projevu a úrovni prezentace, tedy na profesionální kvalitě projevu a vystupování na veřejnosti a před klienty.

           Retorika

Komplexní 4 modulový projekt (10. ročník)
trénink rétoriky, práce s hlasem, komunikace, prezentačních a argumentačních dovedností, krizové komunikace a mediální trénink.

Verbální projev je společnou nezbytnou aktivitou nezávislou na profesi: určeno jak pro manažery  obchodu a  marketingu, pro top management firem, tiskové mluvčí a PR pracovníky, politiky, moderátory, prezentující, pedagogy, právníky a další osobnosti, které často vystupují  na veřejnosti či v médiích  při prezentaci sebe sama, firmy, projektu apod.

STRATEGIE AGENTURY
Nabídnout zájemcům o osobní rozvoj vysoce kvalitní, propracovaný a ucelený program pro rozvoj řečnických, komunikačních a prezentačních dovedností s prokazatelně vyšší efektivitou a úrovní vzdělávání, tzn. s vyšší přidanou hodnotou. 

TERMÍNY  aktuálně 2019  www.agentura-aha.cz

19.11.2015-30.03.2016

MODULY 1. Řečnické školy (info prolink)

Modul  Přesvědčivá argumentace a pohotová rétorika        19.-20.11.2015
Modul  Praktická rétorika                                                02.-03.12.2015
Modul  Prezentace – umění veřejného vystoupení              leden-únor 2016          
Modul  Mediální trénink                                                    březen 2016   

termíny modulů v r. 2016 budou upřesněny po dohodě se zájemci

Změna termínu vyhrazena.

Jednotlivé moduly lze absolvovat samostatně; pro vyšší efektivitu doporučujeme absolvovat všechny na sebe navazující moduly. 

VÝHODY modulové výuky:

  • komplexnost výuky - návaznost modulů s gradací nároků na dovednosti posluchače a postupné zafixování dovedností,
  • vyvážená a ověřená kvalita tréninků i lektorů,
  • individuální přístup v malé skupině (5 - 10 účastníků max.)
  • výsledkem je prokazatelně lepší dosažená úroveň dovedností
    u jednotlivých posluchačů,
  • další výhodou je příznivá cena celého projektu.

CÍL
Získat potřebné dovednosti a sebedůvěru pro kultivovaný, přesvědčivý, pohotový sebejistý mluvený projev na  profesionální úrovni, ať pro jakoukoli prezentaci či vystupování na veřejnosti.

FORMA
Projekt je složen ze  4 modulů = 7 dní tréninku  (56 vyuč. hodin, 2 denní tréninky 1x v měsíci). Tréninky na sebe tématicky, obsahově a logicky navazují s gradující náročností až k  simulovanému mediálnímu vystoupení pod vedením profesionálů v improvizovaném TV studiu (profi TV studio na vyžádání za příplatek). 

METODY
Interaktivní trénink s využitím moderované diskuse zaměřený na analýzu pro zlepšení mluvního projevu, komunikačních a prezentačních dovedností.  Praktický nácvik řeči s použitím řečových technik a cvičení, komunikační a prezentační vystupování s videotréninkem a rozborem: individuální doporučení pro každého účastníka kurzu (osobní plán rozvoje). Cvičení, audio a videotréninky, modelové situace, nahrávky na CD/DVD pro zpětnou vazbu a případné pozdější vyhodnocení osobních rozvojových plánů.

LEKTOŘI
Lektorský tým je složen z oborníků na řečnické, komunikační a prezentační dovednosti s  vlastní hereckou nebo moderátorskou praxí, VŠ pedagogů, mediálních expertů, tiskových mluvčí a PR specialistů, rozhlasových a televizních moderátorů (působí na DAMU, v České televizi,v Radiožurnálu Českého rozhlasu,  na VŠ, v divadle apod.).  

POSLUCHAČI
Intenzivní  trénink  probíhá  pro  vysokou  efektivitu výuky  s individuálním přístupem ke každému posluchači  v  malé  skupině  účastníků - do 10 osob.

MÍSTO KONÁNÍ
Školící centrum agentury AHA, metro C - Vyšehrad, Na Pankráci 30, Praha 4,
TV studio - Praha (na vyžádání).

CENA
29.000,- Kč bez DPHZvýhodněná cena při přihlášení na všechny moduly 27.500,- Kč
(resp. 33.275,- Kč vč. 21% DPH)

Pozn. Mediální trénink v TV studiu - na vyžádání za příplatek (podle počtu účastníků)

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.