Zpracování vektorové grafiky v programu Zoner Callisto

kurz

Základní info

Využití vektorové grafiky ve výuce – Zoner Callisto
1. Popis kurzu:
Primárním cílem tohoto dvoudenního vzdělávacího kurzu je představit pedagogickým pracovníkům škol možnosti využití vektorové grafiky ve výuce a samostudiu. V průběhu výuky získají účastníci kurzu informace a praktické dovednosti pro široké využití českého grafického produktu Zoner Callisto 4 ve spojení s jeho konkrétním uplatněním v rámci samotné výuky spektra vzdělávacích předmětů. Druhý den výuky je zaměřen na samotné využití programu Zoner Callisto 4 ve škole a pedagogickým pracovníkům tak budou představeny možnosti využití této aplikace na konkrétních případech výuky.
2. Rozsah kurzu:
14 vyučovacích hodin (2dny)
3. Podrobný přehled témat výuky:
Téma Časová dotace (v min.)
Celkem 630 minut

DEN 1.
I. Teorie – vektorová grafika, rozdíly, výhody a nevýhody ve srovnání s bitmapovými obrázky 30

II. Seznámení s programem Zoner Callisto, instalace, aktualizace, provoz v síti 30

* Orientace v programu a základní nastavení 60

III. Základní geometrické objekty 60

* vytvoření
* smazání
* přesun/kopírování
* změna rozměrů
* rotace, deformace
* barvy, obrys, výplň

IV. Čáry 30

* přímky
* křivky
* tvarování objektů

V. Manipulace s objekty 60

* hromadný výběr
* pořadí
* skupiny,
* kombinace a logické operace
* vícenásobné kopírování
* další (rozestupy, vyrovnání…)

Použití bitmap 30

Text 60

* umělecký a odstavcový text – rozdíly, využití
* úpravy textu
* umístění textu na křivku
* rozbití textu na křivky

Tabulky 60

* vytvoření/smazání
* úprava
* obrys/výplň buněk i textu

DEN 2.
Využití programu Zoner Callisto ve škole

* ukázky konkrétních realizovaných projektů, návrhy dalších 30
* využití v zeměpise – slepé mapy (práce s hladinami) 30
* vizitka / obal na CD (vkládání bitmap) 60
* obrázkový rozvrh hodin (využití klipartů) 60
* tlačítka pro web (export do bitmapy) 60

4. Kurz je určen pro:
Všechny pedagogické pracovníky se základními znalostmi práce na PC.
5. Účastníci kurzu si odnesou:

* Publikaci „Zoner Callisto 5 - uživatelská příručka“.
* Certifikát o úspěšném abslovování kurzu.

Zpracování vektorové grafiky v programu Zoner Callisto

Vybraný termín:

 Liberecký kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.