Základy synchronizácie času v Service Provider sieťach

Základní info

Školenie je určené pre uchádzačov, ktorí potrebujú mať teoretické a praktické (konfiguračné) vedomosti pre implementáciu a základný troubleshooting sietí využívajících synchronizáciu času (kmitočtu). Rozhranie zdroja presného času obvykle GPS prijímač a SyncE/PTP ako protokol pre distribúciu a výber najlepšieho z dostupných zdrojov presného času. Po absolvovaní školenia bude účastník zoznámený s dôvodmi pre implementáciu časovej synchronizácie v sieti, s funkcionalitou a vlastnosťami SyncE a PTP, ich základnou konfiguráciou a s troubleshootingom súvisiacim s touto oblasťou.

Základy synchronizácie času v Service Provider sieťach

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
12000 Kč (katalogová cena pro Prahu), 480 EUR (katalogová cena pro Bratislavu)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.