Základy statistiky pro průmysl

kurz

Základní info

Je známým faktem, že aplikace statistických metod v procesu výroby vede ke snížení variability měřených parametrů a zefektivnění výroby, a proto je tento kurz je pro Vás dobrým začátkem. Kurz je určen všem, kteří chtějí používat statistické metody v oblasti řízení kvality a průmyslu vůbec. Cílem dvoudenního kurzu je seznámit se od základu s filozofií statistického zpracování dat v průmyslu, důraz je také kladen na grafické možnosti systému STATISTICA.

Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Základy obsluhy programu STATISTICA 
  • Seznámení s prostředím STATISTICA
  • Načtení dat, různé typy výstupů, získání dat z databáze
  • Možnosti grafických výstupů  
 • Kontrola kvality dat 
  • Čištění dat
  • Odlehlé hodnoty
 • Porozumění datům 
  • Box-Coxova transformace
  • Paretova analýza
 • Úvod do analýzy dat 
  • Co je to statistická analýza dat
  • Hlavní myšlenka statistické analýzy dat
 • Popisná statistika  
  • Typy rozdělení proměnných
  • Číselné charakteristiky rozdělení proměnných, grafické znázornění
  • Normální rozdělení a ověření normality dat
  • Weibullovo rozdělení
 • Testování hypotéz 
  • Úvod do testování hypotéz
  • Jednotlivé kroky testování hypotéz, interpretace výsledků  
 • Vybrané statistické metody 
  • Přehled některých základních testů a příklady jejich použití
  • Korelační analýza
  • Základní regulační diagramy
  • Úvod do časových řad
  •  

Předpokládané znalosti účastníků

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.

Základy statistiky pro průmysl

Vybraný termín:

 Praha

Cena
8 400 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.