Základy praktické správy barev, kalibrace a profilace monitoru

kurz

Základní info

Mohutný rozvoj digitálních technologií, na ně navazujících počítačových úprav a tiskových procesů s sebou přinesl také otázku udržení barvové shody obrazového materiálu v různorodém digitálním workflow. Jak to již většinou bývá, rozsáhlejší možnosti počítačových manipulací a vyšší dosažitelná přesnost reprodukce barev kladou zároveň značné nároky na znalosti uživatele na jeho orientaci v dané problematice. . Tento kurz si klade za cíl seznámit účastníky s teoretickými základy správy barev a jejich praktickou aplikací. Vzhledem k obrovskému množství možných pracovních procesů a s nimi spojených specifických problémů, které nelze probrat během jednodenního setkání je tento seminář zaměřen především na postupy v digitální fotografii. V dopolední části kurzu lektor vysvětlí základy teorie správy barev, způsoby zavedení systému správy barev do pracovního procesu a principy vytváření ICC profilů. V odpolední části proběhne praktická demonstrace nastavení operačního systému, aplikací (Adobe Creative Suite) a zobrazovacího zařízení (monitor, notebook, dataprojektor), která jsou nezbytná pro úspěšné zavedení CMS. Demonstrované postupy si budou moci účastníci kurzu vyzkoušet prakticky na strojích v počítačové učebně, případně si nakalibrovat vlastní notebook.

V průběhu kurzu lektor detailně vysvětlí a zároveň prakticky předvede procesy spojené s řízením barevnosti v procesu zpracování fotografií. Vysvětlena bude základní nezbytná teorie spojená s řízením barevnosti (pojmy jako barevné prostory, linearizace, kalibrace, princip správného workflow, ICC profily a další), popisované činnosti pak budou podrobně prakticky demonstrovány. Po celou dobu kurzu budou mít účastníci k dispozici počítač s instalovanými programy Adobe Photoshop CS2, na kterých si sami budou moci vyzkoušet všechny probírané informace. Kurz je rozdělen do dvou částí - dopolední teoretické a odpolední praktické.
Cílem kurzu je:

* vysvětlit principy na kterých je založen systém pro správu barev
* naučit účastníky korektně nastavit zobrazovací zařízení (nezbytný předpoklad jakékoliv další smysluplné práce s obrazem)
* naučit účastníky pracovat s kalibrační sondou a přislušenstvím v rámci kalibrace a profilace monitoru
* naučit účastníky korektně nastavit softwarové aplikace z hlediska správy barev
* vštípit účastníkům základní pravidla spojená s praktickou aplikací správy barev v digitálním workflow

Základy praktické správy barev, kalibrace a profilace monitoru

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.