Základy ovládání PC

kurz

Základní info

Předpoklady

Nejsou kladeny žádné požadavky na předchozí znalosti.

Charakteristika kurzu

Účastníci kurzu se přehledně seznámí s operačním systémem Windows. Naučí se spouštět programy, uspořádat pracovní plochu a nastavit parametry v Ovládacím panelu. Rovněž se naučí pracovat se soubory a složkami na jednom počítači i v síti. Dále se účastníci kurzu naučí používat textový editor Word a tabulkový kalkulátor Excel. Důraz je kladen na zvládnutí nejdůležitějších funkcí obou programů tak, aby uživatelé dokázali vytvořit dokument s tabulkami a grafy. Vytvoření dopisu na více adres, tisku štítků na dopisy, vytváření efektních dokumentů obsahujících tabulky, grafy a podobně. Naučí se ovládat tiskárnu. V poslední části kurzu se účastníci seznámí se základy používání Internetu a elektronické pošty.

Anotace kurzu

* charakteristika graficky orientovaného operačního systému Windows 95/98/2000, práce s myší
* složky a dokumenty, zástupci, okna, ovládací prvky oken
* změna pracovní plochy
* nabídka Start, hlavní panel, programy
* možnost využití dalších aplikací (Poznámkový blok, Malování, WordPad... )
* Tento počítač, diskové jednotky
* Ovládací panely, tiskárny
* Průzkumník
* úvod do problematiky textového procesoru MS Word, rozdíly mezi psacím strojem a textovým editorem, základní termíny DTP
* popis prostředí, základní obrazovka, výběr z menu, ovládání pomocí ikon
* práce s jednoduchým textem, úprava textu, kurzor, pohyb po textu, přeskupování textu, určování vlastností textu, písmo, práce s bloky a odstavci
* formát stránky, zarážky, tabelátory
* styl dokumentu, styl odstavce a jejich vztah
* tabulky, rámečky, kreslení, grafy, rovnice, tvorba obsahu a abecedního rejstříku
* úvod do problematiky tabulkového procesoru MS Excel, popis obrazovky tohoto produktu, způsoby pohybu po tabulce, adresování buněk v tabulce
* popis a využití jednotlivých ikon a menu
* práce s blokem, matematické výrazy, statistické, databázové, finanční a další funkce
* tisk celé tabulky a jejích částí, nastavení tiskárny, možnosti grafické úpravy textu
* vzhled a grafická úprava tabulky, písmo
* tvorba grafů a jejich použití
* práce s databází, třídění, možnost výběru podle zadaných kritérií, import a export dat
* možnost propojení Excelu a Wordu ( propojení textu s tabulkou ) a jejich svázání pomocí DDE, spojení pomocí OLE a její použití
* úvod: historie a současnost základní terminologie: síť, protokol, síťová karta, modem, klient, server
* připojení na Internet - podmínky, typy připojení, struktura Internetu
* IP adresy, doménová jména URL
* elektronická pošta
* základy ovládání praktické práce na Internetu, některé zajímavé adresy
* příklady, dotazy, diskuse

Pomůcky

Účastníkům kurzu jsou zapůjčeny knihy Windows, Word a Excel, které si mohou po skončení kurzu zakoupit.

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

Základy ovládání PC

Vybraný termín:

 Pardubický kraj

Cena
3570 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.