Základy ovládání PC

kurz

Základní info

Předpoklady

Nejsou kladeny žádné požadavky na předchozí znalosti.

Charakteristika kurzu

Účastníci kurzu se přehledně seznámí s operačním systémem Windows. Naučí se spouštět programy, uspořádat pracovní plochu a nastavit parametry v Ovládacím panelu. Rovněž se naučí pracovat se soubory a složkami na jednom počítači i v síti. Dále se účastníci kurzu naučí používat textový editor Word a tabulkový kalkulátor Excel. Důraz je kladen na zvládnutí nejdůležitějších funkcí obou programů tak, aby uživatelé dokázali vytvořit dokument s tabulkami a grafy. Vytvoření dopisu na více adres, tisku štítků na dopisy, vytváření efektních dokumentů obsahujících tabulky, grafy a podobně. Naučí se ovládat tiskárnu. V poslední části kurzu se účastníci seznámí se základy používání Internetu a elektronické pošty.

Anotace kurzu

* charakteristika graficky orientovaného operačního systému Windows 95/98/2000, práce s myší
* složky a dokumenty, zástupci, okna, ovládací prvky oken
* změna pracovní plochy
* nabídka Start, hlavní panel, programy
* možnost využití dalších aplikací (Poznámkový blok, Malování, WordPad... )
* Tento počítač, diskové jednotky
* Ovládací panely, tiskárny
* Průzkumník
* úvod do problematiky textového procesoru MS Word, rozdíly mezi psacím strojem a textovým editorem, základní termíny DTP
* popis prostředí, základní obrazovka, výběr z menu, ovládání pomocí ikon
* práce s jednoduchým textem, úprava textu, kurzor, pohyb po textu, přeskupování textu, určování vlastností textu, písmo, práce s bloky a odstavci
* formát stránky, zarážky, tabelátory
* styl dokumentu, styl odstavce a jejich vztah
* tabulky, rámečky, kreslení, grafy, rovnice, tvorba obsahu a abecedního rejstříku
* úvod do problematiky tabulkového procesoru MS Excel, popis obrazovky tohoto produktu, způsoby pohybu po tabulce, adresování buněk v tabulce
* popis a využití jednotlivých ikon a menu
* práce s blokem, matematické výrazy, statistické, databázové, finanční a další funkce
* tisk celé tabulky a jejích částí, nastavení tiskárny, možnosti grafické úpravy textu
* vzhled a grafická úprava tabulky, písmo
* tvorba grafů a jejich použití
* práce s databází, třídění, možnost výběru podle zadaných kritérií, import a export dat
* možnost propojení Excelu a Wordu ( propojení textu s tabulkou ) a jejich svázání pomocí DDE, spojení pomocí OLE a její použití
* úvod: historie a současnost základní terminologie: síť, protokol, síťová karta, modem, klient, server
* připojení na Internet - podmínky, typy připojení, struktura Internetu
* IP adresy, doménová jména URL
* elektronická pošta
* základy ovládání praktické práce na Internetu, některé zajímavé adresy
* příklady, dotazy, diskuse

Pomůcky

Účastníkům kurzu jsou zapůjčeny knihy Windows, Word a Excel, které si mohou po skončení kurzu zakoupit.

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

Základy ovládání PC

Vybraný termín:

 Pardubický kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
3 570 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.