Základní kurz statistiky I

kurz

Základní info

Cílem kurzu je naučit se efektivně získávat informace z dat a porozumět filozofii statistického zpracování dat. Kurz je určen zejména pro ty, kteří se statistické analýze nikdy nevěnovali, nebo s ní začínají. V úvodu jsou účastníci seznámeni s principy používání programu STATISTICA, obsluhou jeho jednotlivých nástrojů a vybranými vhodnými funkcemi a vlastnostmi. Podrobněji budou vysvětlena témata popisná statistika, vytváření grafů, analýza dat a interpretace výsledků. Druhá část kurzu se věnuje statistickému rozhodování a vyšetření závislosti mezi proměnnými. Pro snazší pochopení dané problematiky budou v průběhu kurzu řešeny úlohy na reálných datech. 

Důraz je kladen na interpretaci výsledků a grafické možnosti systému STATISTICA.  

Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Základy obsluhy programu STATISTICA
  • Seznámení s prostředím STATISTICA
  • Načtení dat, různé typy výstupů
  • Vytvoření nové tabulky dat, vkládání a upravování dat
  • Možnosti grafických výstupů
 • Úvod do analýzy dat
  • Co je to statistická analýza dat
 • Popisná statistika
  • Typy rozdělení proměnných
  • Charakteristiky polohy a variability
  • Vhodná vizualizace dat
  • Vztah dvou veličin
  • Normální rozdělení a ověření normality dat
 • Testování hypotéz
  • Úvod do testování hypotéz
  • Jednotlivé kroky testování hypotéz, interpretace výsledků
 • Vybrané statistické metody
  • Přehled některých základních testů a příklady jejich použití
  • Test nezávislosti dvou kategoriálních znaků, t-testy, analýza rozptylu, základní neparametrické testy, korelační analýza, lineární regrese

Předpokládané znalosti účastníků

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.

Základní kurz statistiky I

Vybraný termín:

 Praha

Cena
10 400 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.