Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Windows Server 2016 - správa Active Directory

Základní info

Určeno pro

Tento pětidenní kurz seznamuje studenty s nasazením, konfigurací a správou Active Directory Domain Services (AD DS) v distribuovaném prostředí.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Modul 1: Instalace a konfigurace doménového řadiče

Přehled o AD DS

Přehled o doménovém řadiči

Nasazení doménového řadiče

 • Modul 2: Správa objektů v AD DS

Správa uživatelských účtů

Správa skupin

Správa počítačových objektů v AD DS

Administrace pomocí PowerShell

Implementace a správa organizačních jednotek

 • Modul 3: Pokročilá správa infrastruktury AD DS

Přehled pokročilých nasazení AD DS

Nasazení distribuovaného prostředí AD DS

Konfigurace trustů AD DS

 • Modul 4: Implementace, replikace a správa lokalit AD DS

Úvod do replikace AD DS

Konfigurace lokalit AD DS

Konfigurace a monitorování replikace AD DS

 • Modul 5: Implementace skupinových politik

Úvod do skupinových politik

Implementace a správa politik

Zpracování zásad skupinových politik

Odstraňování potíží pro aplikaci skupinových politik

 • Modul 6: Správa uživatelských nastavení pomocí skupinových politik

Implementace šablony pro správu

Konfigurace přesměrování složek, instalace softwaru a skripty

Konfigurace předvoleb skupinových politik

 • Modul 7: Zabezpečení Active Directory Domain Services

Zabezpečení řadičů domény

Implementace zabezpečení účtů

Provádění auditu

Konfigurace servisních účtů

 • Modul 8: Nasazení a správa AD Certificate Services

Nasazení certifikační autority

Správa certifikační autority

Odstraňování potíží a údržba CAs

 • Modul 9: Nasazení a správa certifikátů

Nasazení a správa šablon certifikátů

Správa nasazení certifikátů

Použití certifikátů v podnikovém prostředí

Implementace a správa čipových karet

 • Modul 10: Implementace a správa služby AD FS

Přehled služby AD FS

Požadavky na plánování AD FS

Nasazení a konfigurace služby AD FS

Přehled o Web Application Proxy

 • Modul 11: Implementace a správa služby AD Rights Management Services

Přehled o AD RMS

Nasazení a správa infrastruktury AD RMS

Konfigurace ochrany obsahu AD RMS

 • Modul 12: Synchronizace AD DS s Microsoft Azure AD

Plánování a příprava synchronizace adresářů

Implementace synchronizace pomocí Azure AD Connect

Správa identit

 • Modul 13: Monitorování, správa a obnova AD DS

Sledování AD DS

Správa databáze Active Directory

Možnosti zálohování a obnovy AD DS

Dělka kurzu

5 dnů (35 vyučovacích hodin)

Předpoklady

Zkušenosti se správou operačních systémů Windows Server 2012 nebo 2016, zkušenosti se síťovou infrastrukturou a protokoly TCP/IP. Znalosti Hyper-V, virtualizačních technologií a PowerShell. Vstupní znalosti na úrovni kurzů M20740 a M20741.

Studijní materiály

Výuka probíhá podle originálních anglických studijních materiálů společnosti Microsoft.

Windows Server 2016 - správa Active Directory

Vybraný termín:

16.12.2019 –  20.12.2019  Praha

Cena
19990 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.