Windows Cyber Attacks and Defense

Základní info

Popis kurzu

Operační systémy Windows jsou stále nejpoužívanějšími systémy na světě, a proto jsou cílem mnoha bezpečnostních útoků, ať už přímých, nebo prostřednictvím služeb nebo aplikací. Znalost protivníka a jeho strategie je vždy jedním z prvních kroků v efektivní kybernetické obraně. Tento kurz vám ukáže mnoho typů různých technik útoku a vektorů a jak se proti nim úspěšně bránit. Vše předvedeno v reálných scénářích pomocí nástrojů používaných útočníky i obrannými týmy!


Windows operating systems are still the most used ones all around the world and so they are targets for many security attacks, either direct or through services or applications. Knowing your opponent and his strategy is always on of the first steps in effective cyber defense. This course will show you many types of different attack techniques and vectors and how to successfully defend against them. Everything demonstrated on real-world scenarios with tools used by both attackers and defense teams!

Obsah kurzu

You will receive: • Course Introduction

 • Windows Operating System Security Principles

 • PowerShell Abused

 • Power of Antimalware and EDR

 • Data Leaks and Cracking Disk Encyption

 • Identity Theft and Authentication Cracking

 • Browser Exploits and Phishing

 • Session Hijacking

 • Ransomware Live

Předpoklady


 • Solid Windows 10 operating system knowledge

 • Networking concepts

 • Active Directory Domain Services

 • Active Directory Certificate Services

 • Computer Hardware

Studijní materiály

V angličtině

Windows Cyber Attacks and Defense

Vybraný termín:

26.4.2021  Online

Cena
34400 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.