Windows 2003 - síťová infrastruktura - TCP/IP

kurz

Základní info

* Přehled OSI modelu, porovnání s vrstvami rodiny TCP/IP, popis funkce
jednotlivých protokolů.

* Práce s Network Monitorem, popis, využití při správě sítě.

* Přidělování IP adres, tvorba podsítí pomocí CIDR a VLSM, routovací
tabulka.

* Konfigurace klientské IP adresy – DHCP, statické, použití alternativní
konfigurace.

* Konfigurace klienta pro jmenné rozlišení – pochopení ARP, identifikace
MAC adres, NetBIOS.

* Metody a srovnání statického a dynamického mapovaní jmen.

* Izolování častých problémů konektivity, řešení, diagnostické nástroje,
zdroje informací.


Posluchač získá:
Tento 2 denní kurz je zaměřen na detailní rozbor síťové infrastruktury postavené na protokolu TCP/IP. Postupně prochází od teoretické části vysvětlení funkce jednotlivých vrstev TCP/IP k praktickému použití – možnosti adresace počítačů, vytváření podsítí, omezení plýtvání IP adresami, směrovací tabulky a možnosti konfigurace počítačů pro překlad jmen. Závěrem je popsáno řešení nejčastějších problémů konektivity a důležité nástroje pro diagnostiku. Kurz je částečnou přípravou ke zkoušce 70-291 – Implementing, Managing, and Mintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure (doporučujeme ještě absolvovat MOC 2277).

Windows 2003 - síťová infrastruktura - TCP/IP

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
4 390 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.