Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Webové služby REST a GraphQL v Spring Boot

Základní info

  • Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjajúca sa oblasť Java kurzov v Gopase, ktorá vznikla ako reakcia na potrebu ponúkať aktuálne Java témy. V týchto kurzoch sa účastníci môžu naučiť tým najmodernejším prístupom programovania pod vedením skúsených vývojárov. Jedná sa o neautorizované kurzy tej najvyššej kvality. Spoznáte ich podľa prefixu GJB v kóde kurzu. Aktuálne sú v tejto oblasti tri nové kurzy GJB_SBREACT, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREST ale čoskoro očakávame rozšírenie tejto ponuky.
  • Kurz webových služieb pokrýva možnosti komunikácie medzi systémami prostredníctvom Representational State Transfer (REST) a GraphQL. Začína výkladom dátových typov JavaScript Object Notation (JSON) a Extensible Markup Language (XML) vrátane možností mapovania pomocou knižnice Jackson a Java Architecture for XML Binding (JAXB). V ďalšej časti budú vysvetlené koncepty architektúry REST a jej implementácie v Spring Boote a zdokumentovanie prostredníctvom knižnice Swagger. Na rozbor výhod a nevýhod RESTu nadväzuje predstavenie dotazovacieho jazyka GraphQL od spoločnosti Facebook. Ďalej budú ukázané možnosti získavania dát zo serverov, ktoré neposkytujú webové služby, za pomoci nástroja Selenium. V záverečnej časti budú prebrané spôsoby, ktorými možno tieto webové služby zabezpečiť prostredníctvom Spring Security, prípadne pomocou OpenID Connect (nadstavba nad OAuth2).
  • Kurz nepreberá do hĺbky prístup do databázy, avšak pre end-to-end dotaz na webovú službu sa využije modul Spring Data (nadstavba nad JPA využívajúci Hibernate framework).

Webové služby REST a GraphQL v Spring Boot

Vybraný termín:

8.12.2020 –  11.12.2020  Bratislavský kraj

Cena
1180 Euro + 20 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.