Webdesigner

kurz

Základní info

Předpoklady

Kritéria pro výběr účastníků ze strany vzdělávacího střediska na předchozí vzdělání k této pracovní činnosti nejsou žádná. V práci s osobním počítačem je požadována základní znalost práce s počítačem a s operačním systémem Windows. Výhoda je znalost problematiky úpravy obrázků a digitálních fotografií a znalost práce s některým grafickým editorem, protože se účastník kurzu setká s grafickým editorem jako nástrojem pro přípravu grafiky pro webovou prezentaci. V případě že organizátorem akce je úřad práce, řídí se kritéria vnitřními předpisy tohoto úřadu.

Charakteristika kurzu

Kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí používat osobní počítač ve svém pracovním zařazení. Účastníci kurzu budou nejprve seznámeni se základními pojmy spojenými s Internetem, programovacím jazykem HTML, návrhem a tvorbou internetové prezentace, naučí se znát strukturu HTML dokumentu a základní příkazy programovacího jazyka HTML. V další části se praktickým způsobem naučí navrhnout a vytvořit jednoduchou internetovou stránku s použitím prvků text, tabulka, obrázek, dále se naučí pracovat se vzájemnou pozicí těchto prvků. V následující části kurzu se účastníci naučí používat dynamické prvky, které oživí statický vzhled dosavadní internetové prezentace. Posluchači se naučí způsob, jak je možné publikovat svou internetovou prezentaci v síti Internet a dále ji oživit prvky pomocí jazyka JavaScript a Flash. V poslední části kurzu čeká účastníky opakování znalostí pro závěrečnou rekvalifikační zkoušku . Po vykonání závěrečné zkoušky MŠMT je účastníkům vystaveno rekvalifikační osvědčení s celorepublikovou platností.

Anotace kurzu

1. - 2. den: Úvod do HTML - 14 vyučovacích hodin

* úvodní pojmy HTML
* seznámení s HTML
* popis zobrazování
* popis, funkce server – klient
* struktura HTML dokumentu, text
* hlavička
* tělo dokumentu
* fonty
* velikost textu
* seznámení se s programem PSPad


3. - 5. den: Formátování dokumentu HTML, další prvky - 21 vyučovacích hodin

* barvy, obrázky, klikací mapy
* seznamy
* záložky
* list menu
* odkazy
* popis obrázků v HTML
* velikosti
* typy obrázků - JPG, GIF, PNG, SWF, SVG, použití
* rámy, jejich definice a použití
* práce s programem Macromedia Dreamweaver


6. - 9. den: Text, tabulky, obrázky v dokumentu HTML - 28 vyučovacích hodin

* k čemu slouží a jak se používají
* definice a struktura, vytvoření tabulky
* další parametry(pozice, text)
* Text, tabulka, obrázek, CSS styly
* vlastní použití v dokumentu HTML
* vzájemná pozice
* popis stylu CSS, k čemu slouží
* definice
* praktické použití s CSS, ukázky
* validita kódu


10. den: Publikování na síť Internet - 7vyučovacích hodin

* FTP (TotalCommander, Macromedia Dreamweaver)
* SFTP
* práva souborů
* popis webserverů (MS, Apache)


11. - 13. den: Rozšíření internetové stránky o další prvky - 21 vyučovacích hodin

* javaScript, DHTML, Flash
* popis JS
* popis DHTML a Flash
* začlenění do HTML
* dynamické prvky
* příklady
* další rozšíření HTML - PHP, ASP
* vysvětlení, popis a ukázka XHTML
* vysvětlení, popis a ukázka jazyka ASP
* vysvětlení, popis a ukázka jazyka PHP
* databáze na Internetu, použití
* popis jazyka SQL
* implementace ASP/PHP do HTML
* Ukázka dalších Internetových technologií
* .NET technologie
* PHP
* databáze
* průřez grafickými programy
* problematika webdesignera


14. den: Opakování - 7 vyučovacích hodin

* po ukončení výuky budou dva dny věnovány opakování a cvičným samostatným úkolům


15. den: Závěrečná zkouška - 7 vyučovacích hodin

* všichni účastníci kurzu obdrží desky se závěrečným znalostním testem a zadáním praktických úkolů

Pomůcky

Literatura používaná v kurzu:
# Marcomedia Dreamweaver
# Vytváříme WWW stránky pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

Časový rozvrh

Tento rekvalifikační kurz je třítýdenní v délce 15-ti pracovních dnů (105 hodin výuky včetně 7 hodin závěrečná zkouška). Každý den začíná školení v 8.00 a končí v 15.00 s následujícími přestávkami:
Časové rozmezí Typ přestávky
8:55 - 9:00 Běžná přestávka
9:45 - 10:00 Svačina
10:55 - 11:00 Běžná přestávka
11:45 - 12:30 Oběd
13:40 - 13:50 Běžná přestávka

Lektor postupně probírá určenou problematiku po jednotlivých kapitolách (ty se dělí do bodů), které jsou dány osnovami kurzu. Vysvětlení každého bodu je ukázáno vždy minimálně na příkladu, který lektor ukazuje pomocí zpětného projektoru na plátně. Účastníci mají možnost si ukázaný příklad vyzkoušet na svém počítači. Po vysvětlení celé kapitoly si účastníci procvičí probíranou látku na zadaných příkladech.

Webdesigner

Vybraný termín:

 Pardubický kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
8 980 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.