Vývoj aplikací s Doctrine 2

kurz

Základní info

Popis kurzu

Při stále rostoucí komplexitě webových aplikací se vyplatí investovat snahu do modelové vrstvy, srdce celého systému.

V komunikaci s databází řada knihoven nevyužívá konceptů objektově orientovaného programování, které usnadňují čitelnost, udržování a znovupoužitelnost vašeho kódu. Zbytečně se tak jejich používáním ochuzujete o možnosti, které vám PHP nabízí.

Doctrine 2, jejíž tvůrci vycházejí ze standardu JPA ze světa Javy, vám umožní pracovat v aplikaci s daty uloženými v databázi jako s plnohodnotnými objekty. Díky tomu se vám bude snadněji udržovat jejich konzistence a při dodržení best practices, se kterými vás seznámíme, klesne chybovost vašeho kódu a bude snadněji testovatelný.

Používání ORM vám dokáže ušetřit spoustu práce. Pokud je pro vaší aplikaci kritický i výkon, ukážeme si, jak docílit pokládání optimálních dotazů.

Představené postupy a informace si sami vyzkoušíte na praktických příkladech.

Cíle kurzu

  • Architektura aplikací nad Doctrine 2

  • Objektově-relační mapování prakticky

  • Optimalizace výkonu

  • Best practices a na co si dát pozor

Určeno pro

Každému vývojáři nebo týmu, který používá jednu z běžných databázových knihoven v PHP (PDO, dibi, NotORM, Nette\Database) či vlastní řešení a není spokojený s tím, jak vypadá a funguje kód jeho aplikace.

Obsah kurzu

obsah kurzu

Předpoklady

Měli byste mít zkušenosti s objektově orientovaným programováním v PHP. Na školení se nebudeme zabývat syntaxí objektů, ale jejich významem a architekturou aplikace.

Na školení budeme používat operační sytém Ubuntu a veškerý potřebný software (NetBeans, PHP 5.3, MySQL/PostgreSQL) bude předinstalovaný, abychom na školení neztráceli drahocenný čas. Příklady pro vás budou připraveny v Git repozitáři včetně hotových řešení, která si následně můžete odnést. Znalost Gitu ani žádné specifické znalosti používání Linuxu nebudou během školení potřeba.

Vývoj aplikací s Doctrine 2

Vybraný termín:

 Praha

Cena
3900 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.