Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Úvod do Microsoft Power Apps

Kurzem Vás provede Jiří Slabý, MCP

Lektor, ECDL tester a specialista produktů Microsoft ve společnosti COMPUTER HELP spol. s.r.o.

Základní info

Určeno pro

V kurzu se naučíte vytvářet vlastní aplikace bez psaní kódu pomocí služby Power Apps. Zjistíte, jak vytvořit aplikaci plátna pracující s daty uloženými na SharePointu a aplikaci řízenou modelem. Během tvorby aplikace si prakticky vyzkoušíte, jak se vkládají jednotlivé obrazovky, jak se vytváří navigace, vkládají galerie a formuláře, jak se pracuje se záznamy a jak se pomocí funkcí a vzorců ovládají jednotlivé objekty. V závěru kurzu se naučíte, jak aplikaci nasdílet, a jak vytvořená aplikace spolupracuje s dalšími službami.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Úvod do MS Power Apps

Jak se dostat do prostředí PowerApps

Tvorba zkušebního prostředí

Popis prostředí

 • Jak vytvořit novou aplikaci

Základní stavební bloky aplikace

Vytvoření aplikace Plátna

Vytvoření Modelem řízené aplikace

Kontrola aplikace

Nastavení aplikace

Publikování a sdílení aplikace

 • Připojení zdrojových dat

Kde mohou být zdrojová data uložena

Napojení na zdroje dat

Různé konektory

Práce s listy SharePointu

 • Princip práce s objekty

Stromová struktura objektů

Vložení objektu

Vlastnosti objektu

Nastavit tooltip

 • Práce s obrazovkou

Vložení nové obrazovky

Změna motivu

Úprava pozadí

 • Navigace

Vytvoření navigace mezi obrazovkami

Tlačítko na ukončení aplikace

 • Práce s galerií

Vložení prázdné galerie

Vložení svislé galerie

Vložení galerie s proměnnou výškou

 • Vkládání formulářů

Vložení formuláře pro zobrazení

Vložení formuláře pro úpravy

Vytvoření vstupního formuláře

 • Práce se záznamy

Vytvoření nového záznamu, ukládání, odstranění záznamů

Filtrování záznamů

Práce se záznamy ve vztahu 1:N

Funkce LookUp

 • Vkládání textových polí a dalších vstupních objektů

Vložení textových polí, zaškrtávacích políček, přepínačů

Změna vlastností objektu

Nastavení defaultních hodnot

 • Práce s rozevíracím seznamem

Napojení na data

Práce s číselníky

Kaskádové rozevírací seznamy

Pole na výběr kalendářního data

 • Práce s médii

Vkládání obrázků

Vkládání videa a zvuku

Velikost médií

Povolené přípony

Videa z YouTube

 • Vlastní součásti pro celou aplikaci

Vytvoření stejného záhlaví, zápatí na všech obrazovkách

Vytvoření společného ukládacího tlačítka

 • Vkládání funkcí a vzorců

Základní syntaxe

Řazení položek v galerii

Změna vlastností objektů pomocí vzorců

Přenášení informací mezi obrazovkami

Podmíněné formátování

 • Vytvoření ukázkové (mobilní) aplikace
 • Úvod do Modelem řízené aplikace

Co je to modelem řízená aplikace?

Kde budou moje data uložena?

Vytvoření Modelem řízené aplikace

 • Integrace Power Apps

Vložení PowerApps aplikace do Teams

Vložení PowerApps aplikace do SharePointu Online

Spuštění Power Automate toku z PowerApps

Ukázka propojení služby PowerApps a Power BI

Dělka kurzu

1 den (8:30 - 15:30)

Předpoklady

Základní orientace v Microsoft 365.

Úvod do Microsoft Power Apps

Vybraný termín:

19.4.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
3 760 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.