Úvod do business analýzy

Kurzem Vás provede Miroslav Müller

Educational Services Director ve společnosti LBMS

Základní info

Na kurzu si představíme nejvýznamnější celosvětově uznávané rámce pro disciplínu business analýzy a budeme se věnovat obsahu standardu BABOK® v aktuální verzi a procesního modelu business analýzy dle BCS a také přístupu PMI®, který disciplínu člení na znalostní oblasti a skupiny procesů.

Na závěr úvodního kurzu představíme možnosti rozvoje kompetencí business analytiků.

Co je business analýza?

Business analýza představuje praktiky realizace business (nikoliv „jen“ IT) změn v organizaci na základě definovaných potřeb a doporučených řešení, která dodají hodnotu zainteresovaným stranám. Business analytici pomáhají organizacím porozumět potřebám změny a jejím důvodům, navrhnout možná řešení a doporučit optimální z nich, které organizaci přinese co nejlepší hodnotu.

Pomůžeme vám ujasnit rozsah disciplíny business analýza

Není-li disciplína business analýzy v organizaci náležitě pochopena, často dochází k tomu, že někteří business analytici

 

 • byli dříve zkušenými IT analytiky a nedokáží na business potřebu a možná řešení nahlížet v celkovém kontextu
 • mají neocenitelné business znalosti, ale omezenou znalost IT a vývoje SW
 • mají tendenci pracovat s požadavky bez jasného pochopení požadovaných business výsledků
 • mohou mít na základě zkušeností pocit, že by mohli organizaci nabídnout prospěšné rady, ale nedostatek pochopení jejich role a business potřeby způsobí, že organizace je odmítá nebo ignoruje

My se podíváme na business analýzu jako na  odbornou profesi a pokusíme se lépe definovat roli business analytika.

Probíraná klíčová témata

 • Vznik a vývoj business analýzy
 • Rozsah prací business analýzy
 • Holistický přístup
 • Role a odpovědnosti business analytika
 • nejznámější celosvětové rámce business analýzy (IIBA BABOK®, procesní model business analýzy dle BCS a standard PMI® pro business analýzu)

Kurz Vám dále přinese

 • pochopení přesahu business analýzy do dalších disciplín Enterprise architektury, řízení projektů a správy projektového portfolia
 • srovnání celosvětově uznávaných rámců
 • představení možností rozvoje kompetencí business analytiků
 • představení kompetenčních rámců
 • vysvětlení navazující nabídky kurzů s tématikou business analýzy

Úvod do business analýzy

Vybraný termín:

5.9.2024  ONLINE
00:00 – 00:00 hod.

Cena
1 100 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a osm ? Součet zapište číslicemi.