Umění prezentace

kurz

Základní info

Určeno pro

Kurz je určen všem, kteří chtějí zlepšit nejen formu ale i obsah prezentace svého projevu, myšlenek či profesních aktivit nejen prostřednictvím výpočetní techniky, ale i s její pomocí. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s pravidly, které by jim měly být při jejich prezentaci nápomocny.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Popis probíraných témat a vymezení kategorií
 • Základní pravidla osobního projevu
 • Osobnost prezentátora, úroveň projevu, připravenost a umění slova
 • Udržení pozornosti, navázaní kontaktu, schopnosti vnímání
 • Obsahová stránka prezentace, formální stránka prezentace
 • Řečnické „triky“ v rámci projevu, vedení diskuse,argumentace a práce s publikem
 • Práce s problémovými účastníky
 • Umění odmítání, dodržování stanovených pravidel
 • Typy prezentací v závislosti na používaných prostředcích
 • Před tabulí, Flip-Chart, použití projekční techniky
 • Prezentace krok za krokem
 • Základní otázky před tvorbou prezentace
 • Využití dostupných prostředků
 • Praktická cvičení prezentačních dovedností
 • Účastnické prezentace na zadané téma
 • Spoluúčast při hodnocení účastnických prezentací

Dělka kurzu

1 den (6 vyučovacích hodin)

Předpoklady

Nejsou požadovány žádné speciální „vstupní“ znalosti. Základní znalosti práce s výpočetní technikou, např. na úrovni kurzu M101 "Základy práce s PC" jsou výhodou.

Návaznosti

 • M112

Umění prezentace

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.