Tvorba WWW stránek - REKVALIFIKACE (RK5)

kurz

Základní info

Popis kurzu

Tvorba WWW stránek - základy jazyka HTML (IN2A) Absolvent modulu ovládá základní stavební kámen WWW stránek - jazyk HTML. Dále má osvojeny základní postupy pro vývoj statických prezentací na Internetu v jazyce HTML. Tvorba WWW stránek - CSS Kaskádové styly (CSS) Absolvent modulu ovládá efektivní technologii tvorby WWW pomocí kaskádových stylů PHP a MySQL - tvorba internetových aplikací (PHP) Absolvent modulu umí vytvářet interaktivní internetové aplikace prostřednictvím jazyka PHP s napojením na MySQL. Umí psát skripty v PHP, tvořit interaktivní formuláře, spolupracovat s databázemi. Tvorba aplikací pro WEB na bázi XML (XML) Absolvent modulu umí vytvářet náročné a rozsáhlé webové stránky a aplikace za použití jazyka XML. JavaScript - programování WWW stránek (JVS) Absolvent modulu umí navrhovat a vytvářet webové skripty pomocí jazyka JavaScript. Grafika pro WWW stránky - webdesign s Photoshopem efektivně i efektně (GRW) Absolvent modulu umí připravovat profesionální grafiku pro tvorbu WWW stránek- grafický materiál, statický i animovaný s použitím software Adobe Photoshop a Flash.

Cíle kurzu

Absolvent kurzu má znalosti a praktické dovednosti pro vývoj webových stránek a aplikací včetně návrhu elektronického obchodu. Také má znalosti v oblasti profesionálního WebDesignu - ovládá základní postupy v programu Adobe Photoshop a tvorbu statických i animovaných obrázků pro WEB.
Absolvent kurzu ovládá programovací jazyky HTML, CSS, DHTML, XML, PHP, MySQL a JavaScript.

Tento program je akreditován MŠMT jako rekvalifikační program na pracovní pozici Tvorba WWW stránek v celkové hodinové dotaci 128hod.
Pro splní podmínky uvedené v § 57 odst. 1 písm d) zákona o DPH (má akreditaci MŠMT a provádí činnost za účelem rekvalifikace), je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně činnost poskytovaná podle tohoto ustanovení i samoplátcům, kteří nejsou v evidenci úřadu práce.

Tvorba WWW stránek - REKVALIFIKACE (RK5)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.