Tvorba WWW stránek - REKVALIFIKACE (RK5)

Základní info

Popis kurzu

Tvorba WWW stránek - základy jazyka HTML (IN2A) Absolvent modulu ovládá základní stavební kámen WWW stránek - jazyk HTML. Dále má osvojeny základní postupy pro vývoj statických prezentací na Internetu v jazyce HTML. Tvorba WWW stránek - CSS Kaskádové styly (CSS) Absolvent modulu ovládá efektivní technologii tvorby WWW pomocí kaskádových stylů PHP a MySQL - tvorba internetových aplikací (PHP) Absolvent modulu umí vytvářet interaktivní internetové aplikace prostřednictvím jazyka PHP s napojením na MySQL. Umí psát skripty v PHP, tvořit interaktivní formuláře, spolupracovat s databázemi. Tvorba aplikací pro WEB na bázi XML (XML) Absolvent modulu umí vytvářet náročné a rozsáhlé webové stránky a aplikace za použití jazyka XML. JavaScript - programování WWW stránek (JVS) Absolvent modulu umí navrhovat a vytvářet webové skripty pomocí jazyka JavaScript. Grafika pro WWW stránky - webdesign s Photoshopem efektivně i efektně (GRW) Absolvent modulu umí připravovat profesionální grafiku pro tvorbu WWW stránek- grafický materiál, statický i animovaný s použitím software Adobe Photoshop a Flash.

Cíle kurzu

Absolvent kurzu má znalosti a praktické dovednosti pro vývoj webových stránek a aplikací včetně návrhu elektronického obchodu. Také má znalosti v oblasti profesionálního WebDesignu - ovládá základní postupy v programu Adobe Photoshop a tvorbu statických i animovaných obrázků pro WEB.
Absolvent kurzu ovládá programovací jazyky HTML, CSS, DHTML, XML, PHP, MySQL a JavaScript.

Tento program je akreditován MŠMT jako rekvalifikační program na pracovní pozici Tvorba WWW stránek v celkové hodinové dotaci 128hod.
Pro splní podmínky uvedené v § 57 odst. 1 písm d) zákona o DPH (má akreditaci MŠMT a provádí činnost za účelem rekvalifikace), je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně činnost poskytovaná podle tohoto ustanovení i samoplátcům, kteří nejsou v evidenci úřadu práce.

Tvorba WWW stránek - REKVALIFIKACE (RK5)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.