Tvorba integračních komponent dle specifikace JCA - outbound komponenty

kurz

Základní info

Tvorba integračních komponent dle specifikace JCA - outbound komponenty

Délka kurzu: 1 den

Cíle kurzu:
V tomto kurzu se posluchači seznámí s principy fungování výstupních (outbound)
JCA konektorů a naučí se vytvářet vlastní integrační komponenty.
Tyto komponenty komunikují s okolními systémy v roli klienta (tj. posílají
požadavek a dostávají odpověď). Model volání aplikační logiky z JCA konektoru
může být použit i při výskytu jiných událostí než příchodu zprávy z externího
systému, lze např. detekovat nový soubor či změnu souboru ve sledovaném
adresáři, nový email ve schránce, apod. a předat tuto informaci message-driven
beanu, který daný soubor či email zpracuje. JCA konektory využívají služeb
infrastruktury aplikačního serveru (pooling připojení, propagace identity
uživatele, řízení transakcí) za současného zachování nezávislosti na konkrétním
JavaEE serveru. Konektory umožňují oboustrannou komunikaci – vytvářená JavaEE
aplikace může být vzhledem k integrovanému systému v pozici klienta nebo
serveru. Díky vyčlenění nízkoúrovňového kódu do samostatných znovupoužitelných
komponent se vývojář aplikace může věnovat pouze kódování vlastní business
logiky. Ač může specifikace JCA na první pohled působit složitě, pouze popisuje
to, co každý JavaEE vývojář dobře zná z používání datových zdrojů a připojení k
messaging systémům - JDBC i JMS zdroje jsou častou implementovány a nasazovány
do aplikačního serveru v podobě JCA komponent.
Rozsáhlejší aplikace se dnes již neobejdou bez integrace s okolními systémy,
které však vždy nenabízí snadné integrační rozhraní typu Web Services. V
případě, kdy má být integrace provedena pomocí protokolu, který není aplikačním
serverem přímo podporován, je zapouzdření logiky vytváření síťového spojení a
formátování zpráv do komponenty vytvořené dle specifikace JCA - Java Connector
Architecture tím správným řešením.

Kurz je určen:
Pro vývojáře, kteří se chtějí podrobně seznámit s možnostmi, které nabízí
integrace pomocí specifikace JCA a vyzkoušet si vytvoření výstupního konektoru.

Program kurzu:
· Úvod do architektury JCA
· Životní cyklus integračních komponent
· Řízení připojení k externím systémům
· Podpora transakčího zpracování
· Řízení bezpečnosti

Školicí texty:
Materiály vypracovány lektorem

Doporučená kombinace kurzů:
Předcházející: J2EE1
Navazující: JCA2

Text nabídky pro spam:

Trendem současného vývoje je integrace systémů a stále větší procento i méně
rozsáhlých aplikací potřebuje komunikovat s okolními systémy. V ideálním
případě se může jednat o využívání vysokoúrovňových služeb externích partnerů
zpřístupněných formou Web Services, naneštěstí však v praxi musíme mnohem
častěji čelit potřebám integrace se staršími systémy vyvinutými před rozšířením
standardu web services nebo integraci s nízkoúrovňovými HW zařízeními jako je
např. platební terminál či HSM (Hardware Security Module). Pak přichází nutnost
integrace přes propiertární protokoly typu zasílání XML zpráv přes HTTP či
binárních zpráv přes TCP/IP sockets třeba ještě zpesřené o SSL a autentikaci
přes klientské certifikáty.

Pomocí specifikace JCA elegantně zapouzdříte celou implementaci komunikace s
externím systémem do znovupoužitelné integrační komponenty, která nabídne
vývojáři aplikačních logiky vysokoúrovňové rozhraní, výrazně urychli vývoj
aplikace, umožňí pooling připojení k vzdálenému systému, transakční zpracování
nad externím systémem a další služby. Ač může specifikace JCA na první pohled
působit složitě, pouze popisuje to, co každý JavaEE vývojář dobře zná z
používání datových zdrojů a připojení k messaging systémům - JDBC i JMS zdroje
jsou častou implementovány a nasazovány do aplikačního serveru v podobě JCA
komponent.

Přijďte si rozšířit své znalosti o jednu z nedoceněných technologií z rodiny
JavaEE. Zjistíte, jak vám JCA komponenty pomohou udržet architekturou vaší
aplikace čistou a přehlednou a usnadní vývoj, údržbu a správu vašeho JavaEE
systému.

V kurzu JCA1 je probíráno vytváření komponent, které komunikují s okolními
systémy v roli klienta (tj. posílají požadavek a dostávají odpověď). Navazující
kurz JCA2 se zabývá rozšířením komponent o zpracování příchozích požadavků od
okolních systémů a jejich transformaci na volání aplikačních komponent (obdoba
doručování zpráv přes messaging). Model volání aplikační logiky z JCA konektoru
může být použit i při výskytu jiných událostí než příchodu zprávy z externího
systému, lze např. detekovat nový soubor či změnu souboru ve sledovaném
adresáři, nový email ve schránce, apod. a předat tuto informaci message-driven
beanu, který daný soubor či email zpracuje.

Tvorba integračních komponent dle specifikace JCA - outbound komponenty

Vybraný termín:

 Praha

Cena
9 000 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.