Tvorba distribuovaných aplikací v .NET

kurz

Základní info

Cíle školení: .NET posunul termín modularita na kvalitativně vyšší úroveň. .NET
Remoting pak umožňuje využívat modulární přístup i v rámci distribuovaných
aplikací. S objekty sídlícími nebo pocházejícími ze vzdáleného serveru lze
pracovat v podstatě stejně jako s objekty zveřejněnými v rámci nějakého .NET
assembly. Probíhá zde přísná typová kontrola a obecně tedy nemůže dojít k
chybám způsobeným "rozhozením" verzí serveru a klienta. Parametry metod mohou
být všechny základní typy podporované v .NET včetně tak komplexních typů jako
je Dataset.
.NET Remoting je velmi komplexní a otevřený, což znamená velké nové možností.
Současně to ale vyžaduje jednak správné pochopení nové filozofie, jednak
zvládnout řadu nových informací a zvyknout si na poněkud odlišný způsob práce i
použití jiných programátorských technik. Cílem tohoto kurzu je proto poskytnout
základní orientaci v problematice, ukázat nejběžnější způsoby použití a
nabídnout některé tipy a techniky, bez kterých se vývojář distribuovaných
aplikací v prostředí .NET jen těžko obejde.
Cílová skupina kurzu: Programátoři, kteří již zvládli základy .NET a
předpokládají, že budou vyvíjet i distribuované aplikace.
Obsah kurzu:
hlavní principy .NET Remoting
využití různých komunikačních protokolů
vzdálené objekty předávané hodnotou
objekty aktivované serverem - singleton a single-call
objekty aktivované klientem
vytváření metadat potřebných na klientovi
životnost vzdálených objektů
asynchronní volání
hostitelské procesy pro vzdálené objekty
využití konfiguračních souborů
Předpokládané znalosti: základy programovacího jazyka C# v rozsahu našeho kurzu
kurzu "Seznámení s jazykem C#",znalost tvorby aplikací v prostředí .NET "Úvod
do prostředí Microsoft .NET Framework, přehled technologií .NET"

Tvorba distribuovaných aplikací v .NET

Vybraný termín:

 Praha

Cena
15000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.