SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ (ISMS) VERZE 2013

kurz

Základní info

Cíl kurzu:

Cílem jednodenního kurzu je shrnutí probíhajících změn a vysvětlení důvodů těchto změn a to především v kontextu existujících zkušeností se zaváděním systémů řízení bezpečnosti informací.

Cílová skupina:

Kurz je určený všem manažerům bezpečnosti informací a auditorům ISMS, kteří se chtějí seznámit s připravovanými novinkami a úpravami, které se objeví v nových vydáních norem ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27002:2013, a způsoby, jak tyto změny využít pro zlepšování řízení bezopečnosti informací. Kurz může být i vhodnou inspirací pro pracovníky, kteří zavádějí nové systémy řízení a potřebují aktuální informace o současném vývoji požadavků.

Obsahová náplň:

- Změna struktury a uspořádání požadavků na ISMS (ISO/IEC 27001:2013)
- Změny používané terminologie a jejich dopady na ISMS (ISO/IEC 27001:2013)
- Změny obsahu a věcné podstaty požadavků na ISMS (ISO/IEC 27001:2013)
- Přehled změn ve struktuře a obsahu bezpečnostních opatření (ISO/IEC 27001:2013)
- Změny ve výkladu a chápání požadavků na realizaci bezpečnostních opatření (ISO/IEC 27001:2013)
- Časová osnova změn a jejich dopady do stávajících ISMS
- Stručný přehled dalších změn řady ISO/IEC 27000 a jejich možné využití pro rozvoj ISMS

SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ (ISMS) VERZE 2013

Vybraný termín:

 Praha

Cena
8 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.