Statistika v lékařství I

kurz

Základní info

Tento dvoudenní kurz je určen všem těm, kteří ve své výzkumné či jiné práci s medicínským zaměřením potřebují provádět jednodušší statistické analýzy. Na konkrétních příkladech s lékařskou tématikou budou postupně probrány statistické metody, které bývají náplní jednosemestrálních přehledových kurzů biostatistiky na lékařských fakultách či vysokých školách přírodovědného zaměření. Zatímco v těchto kurzech je důraz často kladen na matematické detaily jednotlivých statistických postupů, hlavním cílem našeho kurzu je zaměřit se na získání dovednosti identifikovat pro konkrétní problém správnou statistickou metodu a po jejím provedení pomocí software STATISTICA následně správně interpretovat její výsledky.

Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Základní statistické pojmy, využití statistiky v medicíně 
 • Popisná statistika pro kvalitativní data, jejich grafická prezentace 
 • Popisná statistika vhodná při zkoumání závislosti mezi dvěma znaky (proměnnými)
  • Míry závislosti (korelace, ...)
 • Základní pojmy statistické inference
  • Odhad, test, chyba I. druhu, P-hodnota, síla, …
 • Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvalitativnímu znaku
  • Srovnání proporcí
  • Chí-kvadrát test
  • McNemarův test, ...
 • Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvantitativnímu znaku
  • Studentův t-test
  • Wilcoxonův test
  • Analýza rozptylu
  • Kruskalův-Wallisův test, …
 • Základy lineární regrese 
 • Shrnutí

Předpokládané znalosti účastníků

Statistika v lékařství I

Vybraný termín:

 Praha

Cena
10 900 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.