Spring Framework

Základní info

Kurz je zaměřen na Spring Framework a Spring Boot, v současné době nejpoužívanější framework pro psaní webových aplikací v Javě. V kurzu nejprve projdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control (IoC), Dependency Injection a Aspect Oriented Programming (AOP), pokračujeme tvorbou webové aplikace pomocí Spring Boot a Spring Web MVC (Rest Controller), integrací s databází pomocí JDBC a JPA (Spring Data JPA). Nakonec si aplikaci zabezpečíme pomocí Spring Security.

Spring Framework

Vybraný termín:

27.3.2023 –  31.3.2023  Praha

Cena
36 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.