Správce a údržbář počítačové sítě

kurz

Základní info

Charakteristika kurzu

Jde o specializovaný kurz, kde získané znalosti a zkušenosti mohou účastníci uplatnit v širokém rozsahu jako údržbáři počítačové techniky a správci počítačových sítí ve firmách úřadech, školách a dalších zařízeních. Účastníci kurzu se seznámí s jednotlivými komponentami počítačové sestavy. Naučí se rozumět funkci základní desky, pevného disku, operační paměti, grafických karet, modemů a dalších součástí počítače. Naučí se počítač sestavit a osvojí si jednotlivé postupy a opravy častých závad. Dále se naučí instalaci operačních systémů, nastavení a konfiguraci počítačová sestavy, instalaci zvukových karet, modemů a tiskáren. V praxi se seznámí s instalací, nastavením a údržbou sítě „peer to peer“ ve Windows 98 a Windows NT a dalších počítačových sítí. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je účastníkům vystaveno rekvalifikační osvědčení s celorepublikovou platností.

Anotace kurzu

1. – 2. den: Základní pojmy informačních technologií (IT) - 14 vyučovacích hodin

* rozdělení pojmů
* typy počítačů, hlavní části osobního počítače, periferie
* výkon počítače
* procesor CPU, sběrnice jeho rychlost
* vstupní, výstupní a vstupně-výstupní zařízení počítače
* typy zařízení určených k uchování dat
* diskuse


3. - 6. den: Hardware – přehled, rozdělení, instalace - 28 vyučovacích hodin

* rozdělení hardwarových komponent
* napájecí zdroje PC – ochrana napětí, ochrana proti přepětí
* typy a použití paměti
* grafické karty – rozdělení, použití
* pevné disky – rozdělení, údržba, instalace, klonování, nástroje pro opravu disků, oblasti pevných disků (FAT32, NTFS – vytváření, změna velikosti, klonování (hostování) pevných disků
* základní desky – jejich parametry, rozdělení, údržba
* sběrnice – rozdělní, použití
* mikroprocesory – rozdělení, instalace
* monitory – rozdělení, použití, údržba
* optické mechaniky – rozdělení, použití, údržba
* vstup-výstupní zařízení
* počítačová sestava – montáž a demontáž
* preventivní péče – jak předejít zbytečným poruchám
* tiskárny – rozdělení, instalace, údržba, plnění inkoustových náplní
* zásady správného čištění jednotlivých typů tiskáren (inkoustové, laserové)
* zjišťování závad – jejich odstranění
* jak kupovat kompletní sestavy PC, jednotlivé komponenty
* typy počítačových sítí – síťová kabeláž, aktivní prvky
* síťové protokoly pro přenos dat – jejich konfigurace
* údržba PC sítí – porucha a řešení závad
* diskuse


7. - 10. den: Software – přehled, instalace, konfigurace - 28 vyučovacích hodin

* Základní systémové informace
* rozdělení operačních systémů – Windows XP, 98, 95, LINUX, UNIX
* instalace operačních systémů, jejich konfigurace
* instalace a odinstalování jednotlivých softwarových aplikací
* základní součástí operačních systémů
* struktura složek na disku
* typy souborů, jejich atributy
* kopírování a přesun souborů a složek
* smazání a obnovení souborů a složek
* komprese souborů
* virová nákaza, práce s antivirovým programem
* podrobné nastavení tiskáren, síťový tisk
* tisk, správce tisku, tisková úloha
* diskuse


11. - 14. den: Microsoft Windows Server 2003 - 28 vyučovacích hodin

* Rozdělení serverových systémů
* instalace Microsoft Windows Server 2003
* funkce a součásti Microsoft Windows Server 2003
* správa síťových disků – disková pole
* jednotlivý uživatelé, jejich práva, profily
* pracovní skupiny – zabezpečení přístupu
* serverové domény – práce v nich a jejich nastavení
* actvice Directory
* server DHCP – použití, nastavení
* vzdálené připojení uživatelů k serveru
* adresování serverů
* instalace aplikací pro server
* sdílení dat
* záloha dat, jejich archivace, obnovení
* zabezpečení dokumentů
* připojení klientských počítačů v síti k Internetu pomocí serveru
* diskuse


15. - 18. den: Zabezpečení počítačových sítí - 24,5 vyučovacích hodin

* Zabezpečení serveru Microsoft Windows Server 2003
* bezpečnostní politika
* proti komu se bránit?
* útoky ze sítě Internet i z vnitřní sítě
* FireWall – rozdělení, implementace do PC sítě, konfigurace
* zabezpečení dat
* zabezpečení síťových přenosových protokolů
* šifrovací systémy souborů
* šablony zabezpečení a práce s nimi
* ochrana proti počítačovým virům a spywaru
* detekce trojských aplikací
* diskuse


18. den: Jak hledat zaměstnání - 3,5 vyučovacích hodin

* Příprava k hledání pracovního místa
* práce s Integrovaným portálem MPSV
* hledání pracovního místa na Integrovaném portálu MPSV a na úřadech práce
* jak najít práci pomocí personální agentury
* vyhledání práce v inzertních rubrikách nebo v inzertních novinách
* vyhledání pracovní příležitosti na internetu a registrace svých požadavků
* osobní kontaktování institucí a firem
* jak oslovit zaměstnavatele
* jak sestavit atraktivní životopis
* jak zdůraznit své přednosti
* diskuse


19. den: Opakování - 7 vyučovacích hodin

* po ukončení výuky bude jeden den věnován opakování a cvičným samostatným úkolům


20. den: Závěrečná zkouška MŠMT - 7 vyučovacích hodin

* všichni účastníci kurzu obdrží zkouškové desky se závěrečným znalostním testem a zadáním čtyř praktických úkolů

Pomůcky

Účastníkům jsou po dobu kurzu zapůjčeny učebnice.

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

Časový rozvrh

Tento rekvalifikační kurz je čtyřtýdenní v délce 20-ti pracovních dnů (133 hodin výuky, 7 hodin závěrečná zkouška). Každý den začíná školení v 8.00 a končí v 15.00 s následujícími přestávkami:
Časové rozmezí Typ přestávky
8:55 - 9:00 Běžná přestávka
9:45 - 10:00 Svačina
10:55 - 11:00 Běžná přestávka
11:45 - 12:30 Oběd
13:40 - 13:50 Běžná přestávka

Lektor postupně probírá určenou problematiku po jednotlivých kapitolách (ty se dělí do bodů), které jsou dány osnovami kurzu. Vysvětlení každého bodu je ukázáno vždy minimálně na příkladu, který lektor ukazuje pomocí zpětného projektoru na plátně. Účastníci mají možnost si ukázaný příklad vyzkoušet na svém počítači. Po vysvětlení celé kapitoly si účastníci procvičí probíranou látku na zadaných příkladech.

Správce a údržbář počítačové sítě

Vybraný termín:

 Pardubický kraj

Cena
13960 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.