Společenská odpovědnost

Základní info

Komu je kurz určen?

Všem, kteří mají zájem o zvýšení účinnosti a celkové efektivnosti práce ve vztahu k plnění vize a strategie firmy i v oblasti spolupráce se zainteresovanými stranami.

Co Vám kurz přinese? 

Ucelené poznatky o tom, co je Společenská odpovědnost organizace (CSR), jaké roviny zahrnuje, jaké lze použít standardy pro její nastavení, jaké jsou používané praxe u nás i ve světě. Cílem kurzu je uvědomění si přínosu zavedení koncepce CSR a poskytnut pomoc při definování zainteresovaných stran. V neposlední řadě program přináší přehled významných organizací zabývajících se podporou této problematiky.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Nejsou stanoveny.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • Úvod do problematiky
  • Teoretická základna
  • Implementace a zpráva
  • Hodnocení společenské odpovědnosti
  • Podpora CSR

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Alena Plášková, CSc.

Metody výuky:

Přednášky, případové studie a týmová práce.

Učební materiály:

Norma ČSN ISO 26000 pokyny pro oblast společenské odpovědnosti.

Forma ukončení:

Při splnění 80 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz 

Společenská odpovědnost

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.