SolidWorks

kurz

Základní info

Předpoklady

Než si vyberete tento kurz, měli byste umět pracovat s počítačem na úrovni grafického prostředí Windows.

Charakteristika kurzu

Kurz je určen pro účastníky, kteří chtějí proniknout do možností konstrukce ve 3D, všem, kteří uvažují o práci ve 3D CAD systému ve své firmě a zájemcům o přechod ze 2D do trojrozměrného prostředí. Účastníci kurzu se naučí pracovat s jedním z nejrozšířenějších 3D CAD programů, SolidWorks Účastníci mají možnost si ukázaný příklad vyzkoušet na svém počítači. Po vysvětlení celé kapitoly si všichni procvičí probíranou látku na zadaných příkladech.

Anotace kurzu

Modelování dílce ve 3D

* rozdělení 2D a 3D CAD systémů, charakteristika 3D CAD, porovnání CAD programů
* základní vybavení pro provoz CAD, ergonomie pracoviště pro CAD aplikace
* principy 3D modelování součástí
* základní prvky modelování – skica – základní tvary a operace, definice a zakótování skicy, vazby skicy
* nastavení základních parametrů programu Solid Works, obrazovkové menu, roletové nabídky, nástrojové panely, modifikace nástrojových panelů, dialogové panely
* vytvoření prostorového tělesa tažením skicy, rotováním profilu, tažením profilu po křivce, spojením profilů, odebráním
* pokročilé operace s tělesem – zaoblení a sražení hran, otvory, závity, pole entit, zrcadlení entit, vkládání rovin, skořepina, zvětšení nebo zmenšení, řezy, pohledy, rotace, …
* nastavení vlastností tělesa
* šablona dílce, výkresu a sestavy, nastavení šablony
* založení nového výkresu, nastavení vlastností výkresu, vytvoření výkresu z tělesa
* práce s výkresem – kótování, automatické kótování, vytvoření dalších pohledů, řezů, detailů.
* doplnění popisů – drsnost, tolerance
* úpravy kót – lícování, tolerování, řetězcové kóty.
* popisové pole – vytvoření, automatické doplnění hodnot z modelu (materiál, název, číslo, …),
* nastavení výkresových formátů

Sestavy

* Vytvoření sestavy, nastavení vlastností sestavy, fixování dílu, vkládání dalších dílců, vkládání vazeb součástí, automatické vazby
* vkládání variantních dílů, vkládání normovaných dílů a normálií, paleta prvků
* přesun pořadí součástí, úpravy dílců v sestavě, vytváření dílců v sestavě
* výkres sestavy, automatické generování kusovníku

Další možnosti SolidWorks

* plechové díly, vytváření ohybů, generování rozvinutého tvaru
* vytváření potrubních systémů
* vytváření forem pro výlisky a odlitky
* technologie konstrukce ve 3D a v systému SolidWorks
* vytváření 3D součástí ze 2D dokumentace
* vytvoření fotorealistického dokumentu ze 3D modelu
* načtení dat z jiných aplikací, Feature Works – metoda konečných prvků
* převod dat do jiných aplikací a do standardních CAD nebo grafických formátů
* tisk vytvořené dokumentace
* základy práce s povrchy a plochami, další nadstavby a doplňky
* solidWorks jako síťová aplikace, sdílení dokumentů po síti, práce s modely na výrobních pracovištích, návaznost na CAM, CAE, PDM

Pomůcky

Účastníkům jsou po dobu trvání kurzu zapůjčeny knihy, vztahující se k tématu, které si mohou po jeho skončení zakoupit.

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

SolidWorks

Vybraný termín:

 Pardubický kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
5 270 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.