SOA a integrace

Základní info

Cíle kurzu

Servisně orientovaná architektura, jak už je z názvu zřejmé, se zaměřuje na vnímání organizace a jejího okolí jako sadu vzájemně provázaných služeb. Takový přístup umožňuje rozčlenění složitého prostředí na relativně izolované části, které pak můžeme jednodušeji řídit, rozvíjet a automatizovat.Většina SOA implementací se nesprávně zaměřuje pouze na technický – implementační – pohled, který zřídka naplňuje potenciál, který v sobě tento přístup má. Správné pochopení SOA ale vyžaduje oproštění se od IT pohledu a zaměření se na vnímání služeb tak, jak je známe z okolního světa.Integrace je téma, které s oblastí SOA úzce souvisí. Správné propojení služeb, jejich použití v obchodních procesech klade důraz právě na oblast integrace a její automatizace pomocí nástrojů. Tu je možné provádět různými způsoby, které se vzájemně doplňují a usnadňují další rozšiřování vytvořeného prostředí.

Obsah kurzu

- Úvod k SOACo je a co není SOASOA, microservices, APIslužba- SOA v praxibusiness SOA, technická SOAsituace ve světě a v ČRčasté chyby- Referenční architektura SOAVrstvy a vazby mezi nimiPříklad použitícvičení- SOA principyDůležitost a použití principůUkázky zpracování SOA principů- Návrh služebGranularita služebVstupy a výstupycvičení- Jednotný datový modelpoužití, možnosti implementacečasté chyby, doporučení pro tvorbu modelupřípadová studie- Katalog služebpoužití pro evidenci služeb a procesůřízení životního cyklu služebkonkrétní příklady použití- Enterprise Service Buspoužití pro integraci služeb, aplikacíorchestrace služebkooexistence s dalšími integračními řešenímikonkrétní příklady použití- Komunikační a integrační vzoryvysvětlení vybraných vzorůkonkrétní příklady použití- Standardy, protokoly, jazykyRozhraní služeb, formáty zpráv – XML, JSON, YAMLDefinice obsahu a volání služeb – WSDL, XSDZpůsoby volání služeb – SOAP, REST, JMSPorovnání výhod a nevýho SOAP+XML a REST+JSON- Případová studie

Předpoklady

- Chuť naučit se něco nového

SOA a integrace

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.