Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Shell Scripting

Základní info

Popis kurzu

Toto školení je zaměřené na získání základních znalostí pro skriptování v shellu
(konkrétně v Bourne-shell kompatibilních shellech). Kurz se zaměřuje jak na
jednotlivé pokročilé vlastnosti shellu (konkrétně bash/POSIX shell), tak i na
související externí nástroje (filtry) pro základní manipulaci s textem. Součástí
kurzu je dále práce s programovatelnými filtry pro textové transformace a
základní techniky použití regulárních výrazů. Školení se skládá z přednášek
(50 %) a praktických cvičení (50 %).

Určeno pro

Tento kurz je vhodný pro všechny uživatele UNIX/Linux, kteří si chtějí psaním skriptů šetřit
práci s opakujícími se úkoly. Typicky se jedná o systémové a síťové správce, technické
uživatele, operátory, vývojáře software a testery. Obecně uživatele, kteří řeší problémy
spojené s automatizací úloh nebo transformací dat jako např. textů, logů nebo konfigurací.

Obsah kurzu

Školení je rozděleno do několika modulů, které obsahují teoretické přednášky, ukázky z praxe
a praktické příklady (laby), ve kterých si mohou účastníci kurzu vyzkoušet řešit typické
problémy při skriptování na reálných datech. Je také možné diskutovat vlastní problémy a
jejich řešení.


UNIX Shell Introduction


 • Purpose of shell

 • History of shell (sh, csh, ksh, bash, …)

 • Command line interpretation

 • Process hierarchy

Writing and Debugging Scripts


 • What is script

 • How to write script

 • Script file permissions

 • Script execution

 • Basic debugging of script

Shell Environment


 • Shell variables

 • Environment variables

 • 'eval' built-in command

 • Aliasing and 'alias' built-in command

 • Shell configuration and customization

Regular Expressions


 • 'grep' command

 • 'grep' command options

 • Basic regular expressions

 • Extended regular expressions

Data Manipulations Using sed Filter


 • 'sed' command

 • Patterns and actions in 'sed'

 • Text substitutions

 • Back-references in substitutions

Data Manipulation Using awk Filter


 • 'awk' commands

 • Types of patterns in 'awk'

 • Actions and block of commands in 'awk'

 • Associative arrays

 • Built-in and user functions

Conditions and Branching


 • Script parameters

 • Exit codes

 • 'test' command

 • Branching using 'if' and 'case' compound commands

 • Extended test commands

 • Loops using 'for' and 'while'/'until' compound commands

Interactive Scripts and User Input


 • Input processing using 'read' built-in command

 • User input processing using 'select' compound command

 • Input/output redirections

Script Options and Arguments Proccessing


 • Options processing using 'getopts' built-in command

 • Arguments processing using 'for' or 'while' loops

Shell Variables


 • Variable declaration and usage

 • Arrays

 • Variable value manipulations

Shell Fuctions


 • Blocks of commands (in current/sub shell) – anonymous functions

 • Named function declaration and usage

 • Differences between functions and scripts

 • Functions libraries

Signals and Traps


 • List and sending signals

 • Signals and reactions

 • 'trap' built-in command

 • Ignoring signals

Předpoklady

Pro snadnější pochopení témat kurzu se předpokládá alespoň základní znalost UNIX/Linux
prostředí, základní schopnost práce v příkazové řádce a v textovém editoru.


Doporučenými kurzy před tímto kurzem jsou:


 • Fundamentals of the UNIX System

Studijní materiály

V angličtině

Shell Scripting

Vybraný termín:

20.9.2021  Praha

Cena
24600 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Bratislavský kraj
Bratislavský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.