SCALA-1

kurz

Základní info

Scala je nový programovací jazyk integrující rysy objektově orientovaného a funkcionálního programování. Jméno vzniklo z anglického „scalable language“, protože je navržen tak, aby rostl s nároky jeho uživatelů.

Scala navazuje na Javu, Lisp či Smalltalk, ale předkládá nové konstrukce, které nejsou v předchozích jazycích obsaženy. Je to čistě objektový programovací jazyk, ale současně podporuje konstrukce jako currying, anonymní funkce, funkce vyšších řádů, vnořené funkce a řadu dalších konstrukcí, typických pro funkcionální jazyky.

Scala je zpětně kompatibilní s Javou. Překladač generuje Java class soubory spustitelné na JVM a může využívat veškeré Java knihovny.

K dispozici jsou sestavovací nástroje jako Ant nebo Maven a vývojová prostředí Eclipse, IntelliJ nebo NetBeans.  Scala běží na všech běžných JVM i na Androidu. K dispozici je populární webový framework Play a další.

Dnes je Scala používána pro velké "mission critical" systémy, včetně Twitteru, LinkedIn, nebo Intelu.

Osnova kurzu:

 1. Úvod
 2. Lexicální syntaxe
 3. Templates
 4. Třídy, traity a objekty
 5. Funkce
 6. Case třídy
 7. Pattern matching
 8. Typy
 9. Seznamy
 10. Colekce
 11. Paralelismus
 12. Implicitní konstrukce
 13. Standardní knihovna
 14. Výrazy -  For comprehensions

SCALA-1

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.