RPG/400 (RPG III) - PROGRAMOVÁNÍ PRO POKROČILÉ

kurz

Základní info

Anotace

Prohloubení znalostí v jazyce RPG III. Kurz obsahuje pokročilá témata, jako např. práci s datovými frontami, commitment control, použití API apod. Jeho součástí jsou komplexní příklady, které jsou již vyřešené. Účastníci programují jen drobnější úlohy.

Obsah

Úvod

Více o obrazovkových souborech

 • - Použití podsouborů v oknech
 • - Postupné přidávání záznamů do podsouboru (rozšiřování podsouboru)
 • - Periodické zobrazování dat na obrazovce bez zásahu obsluhy
 • - Některé užitečné funkce obrazovek a nápověda

 

Další použití databázových souborů

 • - Použití logických souborů
 • - Zpracování souboru pozpátku
 • - Přístup k souboru podle pořadového čísla
 • - Zajištění celistvosti transakcí - COMMITMENT CONTROL
 • - ÄŒtení duplicitních klíčů uspořádaných podle liFO
 • - Použití příkazů SQL v RPG programu

 

Spouštění CL příkazů z RPG programu

 • - Volání programu QCMDEXC a QCMDCHK
 • - Použití příkazu OPNQRYF v RPG programu pro výběr a třídění

 

Datové oblasti (data AREAS) v RPG a CL

 • - Vytvoření a inicializace datové oblasti v CL programu
 • - Použití datové oblasti v RPG programu

 

Datové fronty (data QUEUES) v RPG a CL

 • - Vytvoření dvou datových front - FIFO a KEYED

 

Více o neprocedurálním programování - cyklus RPG

 • - Dávková Údržba souborů
 • - Získání přehledu o programech a objektech v nich použitých
 • - Párování pohledávek a plateb
 • - RPG IV - konverze DATA na pravé DATUM

 

Použití API k získání informací OS

 • - Získání informací o Úloze
 • - Posílání a zachycování zpráv
 • - Uživatelský prostor - User Space
 • - Získání informací o konfiguračních objektech
 • - Získání informací o zprávách z protokolu Úlohy (JOB LOG)
 • - Získání seznamu Úloh

 

Více o ošetřování mimořádných stavů a zpracování zpráv

 • - Metody ošetřování mimořádných stavů v RPG
 • - Informační datová struktura souboru (INFDS)
 • - Podprogram pro obsluhu stavu souboru (INFSR)
 • - Informační struktura stavu programu (PSDS) a podprogram *PSSR
 • - Příklad na využití informačních struktur
 • - Zachycování zpráv v CL

RPG/400 (RPG III) - PROGRAMOVÁNÍ PRO POKROČILÉ

Vybraný termín:

 Praha

Cena
16500 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.