Řešení konfliktů a konfliktní lidé při auditu

kurz

Základní info

Komu je kurz určen?

Všem osobám při auditu (auditorům nebo auditovaným), kteří mají zájem si rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti zvládání konfliktních situací při auditu.

Co Vám kurz přinese?

Dvoudenní kurz je zaměřený na zvládání konfliktních situací pro externí i interní auditory podle požadavků nových norem (ISO 17021-3, ISO 19011, ČSN ISO 9001:2016). Kurz přináší informace a praktické návody jak přiměřeně komunikovat při auditu a také přináší možnost rozšířit si schopnosti řešit konfliktní situace. Auditoři získají srozumitelnou formou nástroje, jak lépe zvládat ve své pozici situace s různými typy klientů.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Nejsou stanoveny.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

 • Jak na lidi působí auditor a jak je vnímán ve firmě
 • Vznik konfliktu a jeho projevy
 • Styly řešení konfliktů
 • Chování při konfliktech
 • Jak reagovat na agresivitu a kritiku
 • Pravidla pro řešení konfliktu a efektivní řešení konfliktních situací

Témata, která budou součástí praktického nácviku:

 • Řešení konkrétních situací z praxe přítomných auditorů a jejich efektivní zvládání
 • Kdy je postavení auditora konfliktní
 • Jak zvládnout v konfliktu emoce
 • Prevence konfliktu
 • Jak se na očekávaný konflikt připravit

Podle dynamiky práce skupiny přizpůsobí trenéři pořadí a délku témat potřebám účastníků.

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Petr Cizner, Ph.D., Svatava Maňasová

Metody výuky:

Výklad, cvičení, zpětná vazba s videokamerou, mnoho praktických rad, diskuse a výměna zkušeností z použití v praxi, hraní rolí, diskuse, konzultace.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz

Řešení konfliktů a konfliktní lidé při auditu

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.