Reporty a analýzy v prostředí MS Excel a MS Access

kurz

Základní info

Pracujte efektivně a chytře s Vašimi daty a jejich analýzami a získejte z nich maximum užitečných informací a ekonomických ukazatelů

V tomto kurzu si osvojíte používání pokročilejších funkcí pro podrobnou analýzu dat. Poznáte standardní analyticko-statistické funkce a doplňky. Na praktických příkladech se naučíte pracovat s nástroji pro zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, predikcí budoucích stavů, nacvičíte si práci s časovými řadami a vyzkoušíte si testování hypotéz. To vše v nejběžnějších kancelářských programech Microsoft Excel a Microsoft Access. Kurz je určen pokročilejším uživatelům, kteří Excel a Access používají pro svou ekonomickou praxi a kteří již ovládají běžné nástroje (základní vzorce a funkce, filtry apod.).

 

Kurz je určen:

  • Vedoucí pracovníci a manažeři
  • Ekonomové
  • Účetní
  • Uživatelé, kteří zpracovávají velké množství dat

 

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

  • Efektivní nástroje pro plánování, rozpočtování, investiční porovnávání apod.
  • Práce s kontingenčními tabulkami a grafy na profesionální úrovni
  • Minigrafy pro vykreslení trendů v časových řadách
  • Snadno rozlišitelné a graficky upravené výsledky díky podmíněnému formátování
  • Podrobné analýzy Vám umožní prozkoumávání různých variant řešení
  • Spolehlivé nalezení každé hodnoty v datových skladech

 

Reporty a analýzy v prostředí MS Excel a MS Access

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.