Rekvalifikační kurz "Operátor zvukové techniky" - studium dálkové

kurz

Základní info

Podmínkou pro přijetí účastníka do rekvalifikačního kurzu je občanská bezúhonnost, minimálně střední vzdělání s výučním listem a zájem o profesi operátora zvukové techniky-zvukaře. Naplnění uváděného vzdělávacího programu bude realizováno formou dálkového studia po dobu 5 měsíců s celkovou dotací 160 hodin, z nichž 100 hodin bude věnováno teorii a 60 hodin praktickým cvičením a odborné praxi. Výuka bude probíhat jeden den v týdnu v rozsahu 8 vyučovacích hodin po 45 minutách, dělených přestávkami. Rekvalifikace je určena pro širší okruh uchazečů, zahrnující dlouhodobě i krátkodobě nezaměstnané a zájemce, jejichž současné pracovní místo je ohroženo, ale také pro uchazeče se ZPS, pokud jejich zdravotní omezení nebude překážkou při pracovní činnosti, na kterou byli rekvalifikováni. U účastníků se středním vzděláním s maturitní zkouškou, lze absolvování rekvalifikačního kurzu považovat za přípravu k dalšímu studiu stejného nebo příbuzného oboru na vyšších odborných či vysokých školách.

Popis kurzu

V průběhu realizace vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu budou uplatňovány tyto metody výuky:
* slovní výklad, kombinovaný s použitím technických prostředků pro přenos psaného textu, zejména informační a telekomunikační technologie
* praktická ukázka (názorně demonstrační),
* praktická cvičení
V tomto směru bude těžiště položeno do výuky akustiky a elektroakustiky. Cílem je, dosáhnout u účastníků rekvalifikačního kurzu potřebné úrovně orientace v elektroakustickém řetězci, závisející na kvalitě a kvantitě získaných teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru zvukové techniky. Vyvrcholením teoretické a praktické části výuky bude praktická ukázka využití zvukové techniky v reálném studiu.
Získané znalosti a dovednosti budou u účastníků rekvalifikačního kurzu ověřovány průběžně ústní, písemnou a praktickou formou. Celkové hodnocení jejich úrovně se souhrnným výsledkem prospěl - neprospěl stanoví tříčlenná zkušební komise po složení závěrečné zkoušky, dělené na část teoretickou a praktickou.

Rekvalifikační kurz "Operátor zvukové techniky" - studium dálkové

Vybraný termín:

 Středočeský kraj

Cena
15 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.