QuickTest Professional [QUICKTEST PROFESSIONAL]

kurz

Základní info

Charakteristika kursu:

Kurs slouží k zaškolení pracovníků v oblasti využití produktu Mercury QuickTest Professional společnosti Mercury Interactive, určeného pro provádění automatizovaného funkčního testování.

Komu je kurs určen:

Pracovníkům odpovědným za jakost SW produktů, působícím v oblasti vlastní tvorby aplikací a v oblasti zabezpečení přejímek a provozu aplikací. Pracovníkům řídícím procesy testování, testerům.

Předpokládané znalosti:

Základní znalost prostředí MS Windows.

Délka kursu:

4 dny

Obsah:

QuickTest Professional - principy funkčního testování prostřednictvím uživatelského rozhraní, principy automatizovaného funkčního testování. Úvod do Visual Basic Scriptu. Nahrávání a tvorba testu, přehrávání testu. Kontrolní body, parametrizace, synchronizace. Konfigurace rozpoznávání objektů, ošetření výjimek. Tvorba testovacích objektů za běhu skriptu. Modulární skladba testů, tvorba knihoven testů. Využití Windows API. Integrace QuickTest Professional - TestDirector. Business process testing - rozdíly při přípravě testů.
Součástí školení je také jednodenní malý cvičný projekt, kde účastníci školení tvoří testovací skripty na základě zadaných požadavků.

Studijní materiály:

Doprovodný materiál KOMIX.

QuickTest Professional [QUICKTEST PROFESSIONAL]

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
Ceny kurzů se odvíjejí v závislosti na konkrétních požadavcích posluchačů.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.