Python - Úvod do ETL

Základní info

ETL znamená Extract-Transform-Load - databázové funkce, které jsou integrovány do jednoho nástroje, který extrahuje data z jedné databáze a umístí je do jiné databáze. Extrakt je proces čtení dat z databáze. Transformace je proces převodu získaných dat z původní formy do formy, ve které se očekává jejich umístění v jiné databázi. Načíst je proces zápisu dat do cílové databáze. ETL se používá k migraci dat z jedné databáze do druhé za účelem vytvoření datových trhů (DataMart) a datových skladů (DataWarehouse) a také k převodu databáze z jednoho formátu nebo typu do jiného. Kurz je určen pro každého adepta, ale také pro zkušeného datového inženýra, který má zájem v budoucnu používat programovací jazyk Python pro získávání, zpracování a přípravu dat. Výcvik probíhá extrémně intenzivně s praktickými příklady z reálného světa, a proto se znalost programovacího jazyka Python doporučuje alespoň na střední a vyšší úrovni (PYTHON_INTRO a PYTHON_ADV) a také alespoň na střední úrovni znalostí relačních databází.

Python - Úvod do ETL

Vybraný termín:

 Praha

Cena
26500 Kč (katalogová cena pro Prahu), 26500 Kč (katalogová cena pro Brno), 1025 EUR (katalogová cena pro Bratislavu)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.