Python - Úvod do ETL

Základní info

ETL je skratka pre Extract-Transform-Load – databázové funkcie, ktoré sú integrované do jedného nástroja, ktorý vytiahne údaje z jednej databázy a umiesti ich do inej databázy. Extrakt je proces čítania dát z databázy. Transform je proces konverzie získaných dát z ich pôvodnej podoby do podoby, v ktorej sa očakáva ich umiestnenie do inej databázy. Load je proces zápisu dát do cieľovej databázy. ETL sa používa k migrácii dát z jednej databázy do druhej pre vytvorenie dátových trhov (DataMart) a dátových skladov (DataWarehouse) a tiež pre prevod databázy z jedného formátu alebo typu do druhého.

Python - Úvod do ETL

Vybraný termín:

18.10.2021 –  22.10.2021  Bratislavský kraj

Cena
1025 Euro + 20 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.