Python - Konvoluční neuronové sítě

Základní info

Konvoluční sítě (angl. Convolutional Neural Networks, skr. CNN) jsou druh neuronových sítí, které jsou často používány k řešení problémů zpracování obrazu, jako například klasifikaci obrazů, detekci objektů a segmentaci obrazů. Konvoluční sítě jsou založeny na konvolucích, které jsou matematické operace, které umožňují aplikovat filtr na vstupní data. V případě obrazů, tyto filtry jsou často malé matice, které procházejí po obrazovém vstupu a provádějí výpočty. Tímto způsobem konvoluční sítě mohou zjistit různé rysy obrazu a naučit se rozpoznávat určité vzory v obrazech. Konvoluční sítě se skládají z více vrstev, které se obvykle střídají s vrstvami max-poolingu nebo jinými vrstvami, které zmenšují rozměry obrazu. Na konci sítě se obvykle nachází několik plně propojených vrstev, které rozhodují o výstupu sítě. Konvoluční sítě jsou velmi úspěšné při řešení problémů zpracování obrazu a mají také mnoho jiných aplikací, jako například v rozpoznávání řeči a zpracování přirozeného jazyka.

Python - Konvoluční neuronové sítě

Vybraný termín:

27.5.2024 –  31.5.2024  Praha

Cena
28 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.