Proxmox VE Administrace clusterů (CZ)

Kurzem Vás provede Jiří Snopek

IT lektor a konzultant, RHCA. Vede tým zaměřený na vývoj i provoz webových a mobilních aplikací.

Základní info

Popis kurzu

Praktický workshop, který vás naučí administrovat clusterovanou virtualizovanou Proxmox Virtual Environment platformu.

Tento dvoudenní kurz o administraci clusterů v Proxmox VE poskytuje účastníkům hluboké znalosti o konfiguraci clusterů, vysoké dostupnosti a bezpečnostních opatřeních, clustrování, architektury, správy zdrojů, storage, troubleshooting a migrace z VMware do Proxmox VE. Kurz je ideální pro technické profesionály, kteří chtějí efektivně spravovat a optimalizovat virtualizované prostředí s důrazem na redundanci, bezpečnost a vysokou dostupnost.

Kurz je možné absolvovat za cenu 5 220 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

Určeno pro

 • Systémoví administrátoři a inženýři
 • IT manažeři
 • Bezpečnostní specialisté
 • Techničtí konzultanti

Obsah kurzu

Den 1: Základy clustrování a vysoká dostupnost
Nastavení clusteru Proxmox VE: koncepty / architektura / technologie
 • Úvod do clustrování v Proxmox VE.
 • Architektura clusteru, role a komunikace mezi nodes.
 • CRUSH mapy a jejich význam pro distribuci zátěže.
Hardwarové požadavky pro instalaci clusteru
 • Specifikace potřebného hardware pro clustrové řešení.
 • Redundantní hardware a jeho konfigurace pro failover.
Cluster Proxmox VE: funkce / nastavení / konfigurace / správa
 • Instalace a základní konfigurace clusteru.
 • Správa clustrových zdrojů a řešení konfliktů.
Synchronizace a konzistence dat mezi nodes.
 • Vysoká dostupnost (HA) - HA Manager Proxmox VE a corosync.
 • Konfigurace HA Manageru a role Corosyncu v clusteru.
 • Scénáře failoveru a strategie pro minimalizaci downtime.
 • Vytváření HA skupin a priorizace služeb.
Pokročilé metody autentizace a správa uživatelů
 • Integrace s LDAP, Active Directory, a Kerberos.
 • Vytváření a správa uživatelských profilů a oprávnění na úrovni clusteru.
Koncepty zvýšení bezpečnosti
 • Zabezpečení clusteru pomocí firewallů, VLANs a VPNs.
 • Šifrování komunikace a úložiště (LVM, ZFS).

Den 2: Storage řešení, troubleshooting a migrace
Hyper-konvergovaná infrastruktura s Ceph
 • Vysvětlení hyper-konvergované infrastruktury a role Ceph.
 • Konfigurace Ceph RBD, CephFS a objektového storage.
 • Optimalizace výkonu a škálování storage.
Proxmox VE framework pro replikaci úložiště
 • Nastavení a správa replikace úložiště mezi clustery.
 • Zabezpečení a monitorování replikačních procesů.
 • Řešení běžných problémů s replikací.
API Proxmox VE
 • Automatizace úloh pomocí Proxmox API. 
 • Integrace s externími systémy a vývoj vlastních aplikací.
 • Příklady využití API pro správu clusteru.
Řešení problémů (pro jednoduché uzlové nastavení a instalace clusteru)
 • Diagnostické nástroje a metody pro identifikaci problémů.
 • Řešení specifických clusterových konfliktů a failure modes.
 • Best practices pro udržení zdraví clusteru.
Stanovení výkonnosti uzlu (sítě a cluster)
 • Monitoring výkonu sítě a zdrojů v clusteru.
 • Použití nástrojů jako Nagios, Zabbix, Prometheus.
 • Analýza a interpretace výkonnostních dat.
Migrace z VMware do Proxmox VE
 • Nástroje a postupy pro efektivní přenos dat a konfigurací.
 • Případové studie a běžné úskalí migrace.
 • Přehled procesu migrace virtuálních strojů.

Studijní materiály

Součástí školení jsou elektronické materiály v českém jazyce.

Proxmox VE Administrace clusterů (CZ)

Vybraný termín:

12.12.2024 –  13.12.2024  Praha

Cena
24 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.