Proxmox VE Administrace bez clusterování (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Praktický workshop, který vás naučí administrovat virtualizaci Proxmox Virtual Environment (bez clusterování). 

Kurz poskytuje komplexní úvod do Proxmox VE. Je zaměřený na jeho architekturu, instalaci a správu. Účastníci se naučí konfigurovat síťová nastavení, spravovat úložiště, virtuální stroje a kontejnery, implementovat bezpečnostní strategie včetně firewallu.

Kurz je možné absolvovat za cenu 4 791 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

Cíle kurzu

 • Seznámení s architekturou, koncepty v rámci Proxmox virtualizace.
 • Instalace Proxmox VE.
 • Administrace Proxmox VE - single node
 • Správa VM a kontejnerů v rámci Proxmox.

Určeno pro

 • Systémoví administrátoři a inženýři
 • IT manažeři
 • Bezpečnostní specialisté
 • Techničtí konzultanti

Obsah kurzu

Den 1: Základy, instalace a konfigurace

Úvod a instalace
 • Přehled o Proxmox Virtual Environment
 • Historie a vývoj Proxmoxu.
Rozdíly mezi Proxmox a ostatními virtualizačními platformami (např. VMware, Hyper-V)
 • Koncepty / architektura / technologie single-node nasazení.
 • Popis architektury Proxmox VE.
 • Vysvětlení role hypervizoru KVM a kontejnerové technologie LXC.
Hardwarové požadavky pro single-node nasazení
 • Minimální a doporučené hardwarové specifikace.
 • Důležité aspekty výběru hardwaru pro optimální výkon.
Instalace a správa aktualizací softwaru
 • Krok za krokem proces instalace Proxmox VE.
 • Nastavení a správa softwarových aktualizací a upgrade.
Konfigurace a práce s webovým GUI
 • Úvod do webového řízení (GUI).
 • Navigace v Proxmox GUI.
 • Základy konfigurace prostřednictvím webového rozhraní.
Síťový model
 • Konfigurace síťových rozhraní.
 • Nastavení bridge a VLAN.
Model úložiště - lokální a sdílené úložiště
 • Přehled podporovaných typů úložišť v Proxmoxu.
 • Konfigurace a správa lokálních a sdílených úložných řešení.
Den 2: Správa virtuálních strojů a bezpečnost

Virtuální stroje a kontejnery
 • Základní autentizace a správa uživatelů.
 • Nastavení uživatelských účtů a rolí.
 • Konfigurace oprávnění a autentizačních metod.
KVM: Vytváření a správa virtuálních strojů (Windows & Linux)
 • Vytváření, konfigurace a správa VMs.
 • Instalace a konfigurace guest OS.
LXC: Vytváření a správa kontejnerů (pouze Linux)
 • Rozdíly mezi VMs a kontejnery.
 • Vytváření a správa Linuxových kontejnerů.
Správa chování spuštění a vypnutí VM/CT
 • Automatizace spuštění a vypnutí VMs a CTs.
 • Plánování a správa závislostí služeb.
Zálohování a obnova, scheduling
 • Strategie zálohování pro VM a CT, včetně offsite zálohování.
 • Plánování záloh, nastavení a správa zálohovacích úloh.
Firewall Proxmox VE
 • Konfigurace a optimalizace firewallu v Proxmox VE.
 • Pravidla a politiky pro zajištění síťové bezpečnosti.
Deployment guesta
 • Automatizace instalace a konfigurace nových VMs a CTs.
 • Použití šablon a předkonfigurovaných nastavení pro rychlý deployment.
Řešení problémů (pro jednoduché uzlové nastavení)
 • Diagnostika a řešení běžných problémů.
 • Nástroje a postupy pro efektivní troubleshooting.
Stanovení výkonnosti uzlu (sítě)
 • Monitoring a optimalizace síťového výkonu.
 • Použití interních a externích nástrojů pro měření a zlepšení výkonu.


 

Předpoklady

Znalosti v úrovni kurzu:

Studijní materiály

Součástí školení jsou elektronické materiály v českém jazyce.

Návaznosti

Proxmox VE Administrace clusterů

Proxmox VE Administrace bez clusterování (CZ)

Vybraný termín:

3.7.2024 –  4.7.2024  ONLINE

Cena
22 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.