Projektové řízení dle PRINCE2

kurz

Základní info

Cílem tohoto školení je seznámit posluchače s klíčovými aktivitami, pravidly a doporučeními pro realizaci a řízení projektů v prostředí IT vycházejících z obecně uznávané metodiky PRINCE (PRojects IN Controlled Environments). Hlavní pozornost bude věnována klíčovým fázím či oblastem každého projektu, jako jsou zahájení projektu, řízení projektu, řízení dodávky produktu, řízení kvality, rizik a zdrojů a jejich otisku v metodice PRINCE2.


Obsah kurzu:
Úvod do problematiky projektového řízení
Úvod do metodiky PRINCE2:
* Základní přehled;
* Procesy řízení projektů;
* Komponenty projektu;
* Řídící a kontrolní techniky.
Detailní popis jednotlivých řídících procesů:
* Zahájení projektu;
* Iniciace projektu;
* Řízení projektu;
* Kontroly;
* Řízení dodávky produktu;
* Řízení etap nebo fází projektu a jeho směrování;
* Uzavírání projektu;
* Plánování.
Komponenty:
* Business Case;
* Organizace;
* Plánování;
* Řízení;
* Správa rizik;
* Řízení kvality;
* Configuration Management;
* Řízení změn.
Základní techniky:
* Plánování založené na dodávce produktu;
* Hledisko řízení změn;
* Revize kvality.


Komu je kurz určen:
* střednímu a nižšímu managementu podnikových útvarů;
* pracovníkům organizace ICT;
* projektovým vedoucím seznamujícím se s metodikou PRINCE2;
* všem pracovníkům zaangažovaným na realizaci konkrétního projektu;
* pracovníkům odpovědným za řízení kvality a rizik;
* projektovým vedoucích angažovaných na rozsahlých projektech.
Na konci tohoto kurzu by měli mít posluchači nejen povědomí o základních atributech a aktivitách v rámci projektového řízení, ale měli by mít detailní znalost o řízení projektu od jeho zahájení až po ukončení s využitím metodologie PRINCE2. Mimo to budou mít uchazeči znalosti o aplikovaných podpůrných metodách, jako jsou např. analýza rizik, analýza dopadu, studie proveditelnosti či řízení kvality.

Projektové řízení dle PRINCE2

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
dle aktuálního ceníku

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.